Meer Democratie


Een nieuwe beweging die alle Nederlanders meer zeggenschap wil geven in de politiek en de maatschappij.
© Shutterstock

Meer Democratie is een nieuwe beweging die alle Nederlanders meer zeggenschap wil geven in de politiek en de maatschappij. Zij voeren acties voor een bloeiende democratie van onderop. Dit is rechtvaardiger, productiever en gewoon leuker! Meer Democratie heeft een burgerinitiatief gelanceerd voor een einde aan de partijpolitieke benoemingen, voor een referendum over TTIP en voor de invoering van buurtrechten voor lokale initiatiefnemers. Verder is het bindende referendum en het volksinitiatief een speerpunt, naast inzet voor direct gekozen bestuurders, een beter kiesstelsel voor echt onafhankelijke volksvertegenwoordigers, beter informatierechten voor burgers en hervorming van de EU.


Alle bezoekers van Meer Democratie

Deze leden bezochten één of meer programma's uit de reeks.