Leren in de stad


Bron: 200 Degrees via Pixabay.

Het is voor de stad en samenleving van essentieel belang om onderwijs goed te organiseren. Onderwijs zorgt er immers voor dat mensen de juiste vaardigheden leren om zich te redden in de maatschappij. In deze reeks bespreken we met o.a. docenten, schoolbesturen, politici, leerlingen, ambtenaren en vernieuwers het huidige en toekomstige onderwijs. We onderzoeken de grote uitdagingen zoals kansengelijkheid, werkdrukvermindering en aansluiting op de arbeidsmarkt, belichten vernieuwende praktijkvoorbeelden en geven het podium aan visionairs in het Amsterdamse onderwijs.


Alle bezoekers van Leren in de stad

Deze leden bezochten één of meer programma's uit de reeks.