Het Nieuwe Stadmaken


Een praktijkverkenning van de wie, wat, hoe en waarom van de participatieve stad.

Stedelijke uitdagingen zijn complex. Of het nou over de energietransitie, woningmarkt, onderwijs, mobiliteit, veiligheid of zorg gaat, het wordt steeds duidelijker dat de kennis en kracht van verschillende partijen in de stad nodig zijn. In 2016 won Amsterdam de Europese iCapital Innovation Award met haar multi-stakeholders approach: een benadering waarin niet alleen (lokale) overheden, bedrijven en kennisinstellingen, maar ook start-up’s, NGO’s en burgerinitiatieven worden meegenomen in de besluitvorming over de stad. Daarnaast zetten verschillende steden specifiek in op het betrekken van burgers in het vormgeven van stedelijke oplossingen. Maar hoe ziet dit proces van co-creatie er in de praktijk uit? Waar gebeurt het al, en tegen welke obstakels loopt men op? Aan de hand van actuele casuïstiek uit (inter)nationale steden onderzoeken we de kansen en uitdagingen van de participatieve stad.


Alle bezoekers van Het Nieuwe Stadmaken

Deze leden bezochten één of meer programma's uit de reeks.