Het Grote Midden-Oosten Platform


Het Grote Midden Oosten Platform brengt een diverse groep Nederlandse Midden-Oosten experts samen. De experts van het Platform vinden het cruciaal dat de kloof overbrugd wordt tussen Nederland en de landen uit het Grote Midden-Oosten, die de buurlanden van Europa vormen. Het Platform biedt kennis en expertise, analyseert, initieert, agendeert en faciliteert debat, altijd met het doel een meer genuanceerd en menselijk beeld te creëren van de samenlevingen en burgers uit het grotere Midden-Oosten.


In samenwerking met