Global Goals


Bron: United Nations

De nieuwe werelddoelen zijn een feit. Zeventien mondiale doelen zijn opgesteld om een eind te maken aan armoede, klimaatverandering tegen te gaan en ongelijkheid aan te pakken. Het is een zogeheten to-do lijst voor de 193 landen die hiermee akkoord zijn gegaan. Deadline? Tegen 2030 moeten ze zijn afgevinkt. Maar hoe implementeer je zeventien mondiale doelen op lokaal niveau? In deze reeks leren we van andere landen en steden. Hoe gaan ze daar om met het implementeren van de doelen? We verkennen de best-practices van het buiten- en binnenland. Maar stellen ons vooral ook de vraag waar staan we zelf op het gebied van de duurzame ontwikkeling en hoe gaan we verder bijdragen aan de realisatie van deze doelen op lokaal niveau.