DoeDemocratie


Samen nadenken over het vormgeven van een bottom-up doe-democratie
doe-democratie

In een doe-democratie, waar burgers concrete zaken in het publieke domein zélf of samen met overheden en instanties oppakken, liggen de initiatieven bij de burger en worden de rollen omgedraaid: niet de burger heeft een participerende rol maar de overheid. In de programmareeks DoeDemocratie gaan we op zoek naar hoe we deze maatschappelijke verandering vorm kunnen geven.


Dit zijn alle programma's in deze reeks