De Amsterdamse Mensenrechtenagenda


In gesprek met Amsterdammers over lokale mensenrechten

Op zoek naar de Amsterdamse kernwaarden, organiseren Pakhuis De Zwijger en het onderzoeksbureau Tertium op initiatief van de gemeente Amsterdam een lange reeks gesprekken over mensenrechten. Tussen april en november worden er 21 ‘Buurtgesprekken’ gehouden op scholen, (sport) verenigingen, bibliotheken, buurthuizen en op andere plekken waar Amsterdammers samenkomen. Daarnaast organiseert elk stadsdeel een ‘Stadsdeelgesprek’, een openbare bijeenkomst voor alle inwoners van het stadsdeel. Op donderdag 10 december 2015 (de ‘Internationale Dag van de Mensenrechten’) presenteert wethouder Simone Kukenheim de Amsterdamse Mensenrechtenagenda, waar we met Amsterdammers uit de hele stad aan hebben gewerkt.


Deze reeks wordt ontwikkeld door