De Amsterdamse Haven


De toekomst van onze haven in relatie met de stad.
© Eveline Renaud

In dit drieluik kijken we aan de hand van drie megatrends – energietransitie, circulaire economie en logistiek – naar de toekomst van de Amsterdamse haven. We brengen partijen en initiatieven, binnen en buiten het havengebied, bij elkaar. Zo brengen we duurzame innovatie verder én krijgen we een beter begrip van de opgaven waar we voor staan. Wat heeft de stad nodig van de haven (en andersom)? Hoe kan die uitwisseling worden georganiseerd?


In samenwerking met
Videopitches Wij Amsterdam #5