Coöperatieve Maatschappij


Van initiatief naar beweging

In deze serie kijken we in in vier bijeenkomsten naar de samenwerking die burgers vinden met gemeente, winkeliers, woningcorporatie, welzijnsinstellingen en andere organisaties. We behandelen drie casussen en bevragen de bijbehorende coöperatieve werkverbanden. Hoe gaan ze te werk? Wanneer is er sprake van groei? En wat zijn de gevolgen van hun inspanning voor de samenleving en economie?