Amsterdam maakt er wat van


Hoe kunnen we afval in de stad op een hoogwaardige manier hergebruiken?
© Zero Waste Foundation

In dit tweeluik kijken we hoe waardevolle grondstoffen, die nu nog massaal in onze vuilniszakken verdwijnen, op een hoogwaardige manier hergebruikt kunnen worden. Hoe kan Amsterdam een complete ‘zero-waste’ stad worden? En wat is hier voor nodig? Aan de hand van een anatomische les van afval en grondstoffen, pitches van voorbeeldprojecten en reacties van experts kijken we hoeveel afval feitelijk waardevolle grondstof is, waar we het voor zouden kunnen gebruiken en wat de waarde daarvan is. In de eerste aflevering op maandag 8 mei kijken we naar huishoudelijk afval. Tijdens de tweede aflevering op dinsdag 6 juni is het onderwerp bedrijfsafval.


In samenwerking met
Podcast #89: Dirk Bezemer