Snapshot Eenzaamheid


via Aanpak [Een]zaamheid Amsterdam, De Verkenning

Gemeente Amsterdam ontwikkelt samen met partners in de stad een gezamenlijke verkenning Aanpak Eenzaamheid. De kick-off van dit traject vond plaats op 13 februari. Deze verkenning is de eerste stap voor een gezamenlijke aanpak op eenzaamheid in Amsterdam. Deze aanpak wordt komende maanden met alle betrokkenen gebouwd. Het gaat hier om een zogenaamde plus: wat gaan we extra doen en hoe pakken we eenzaamheid in Amsterdam samen aan?


In samenwerking met