De Stad

Zorgen in de stad

Is Amsterdam klaar voor de Grote Zorg Transitie? We gaan hierover in gesprek met gemeente, zorginstellingen en lokale zorginitiatieven. VergrootTag personen
dinsdag 16 dec 2014, 18.00
di 16 dec 2014, 18.00
IJ Zaal

Vanaf 1 januari is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Een aantal verantwoordelijkheden die eerst bij de rijksoverheid lagen, gaan nu naar de gemeente toe. Met ingang van 2015 is de gemeente geheel verantwoordelijk voor de ondersteuning, begeleiding en verzorging van mensen met een beperking die thuis wonen. Deze zorgonderdelen worden nu nog op rijksniveau geregeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), maar worden overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Daarnaast krijgen steeds minder mensen een indicatie voor verpleging in een zorginstelling als gevolg van de gefaseerde extramuralisering van de lichtere zzp groepen. In gewone mensentaal betekent dit dat er meer mensen met een hulpbehoefte langer zelfstandig moeten blijven wonen. Hierdoor komt er een grote druk op het informele zorgnetwerk en is er een grotere behoefte aan meer zorgvoorzieningen in de buurt.

Aanwezig zijn o.a.:

  • Hetty Vlug – directeur RVE Onderwijs, Jeugd en Zorg, gemeente Amsterdam
  • Ronald Schmidt (ov.) – directeur V&V, Cordaan
  • Titiaan Zwart en Barbara Groeneveld – de Mantelaar
  • José Nagelmaeker en Esma Salama – zorginitiatief Indische Buurt
  • Hans Krikke – Stichting Samenwonen – Samenleven