De Stad

Zorg in de Stad

Denk: extramuralisatie, mantelzorg, Zorg Zwaarte Pakketten, AWBZ, WMO, de-centralisatie, ketenaanpak, wijkondernemingen, minder geld, meer taken.
dinsdag 19 feb 2013, 18.00
di 19 feb 2013, 18.00
Expo

Denk: extramuralisatie, mantelzorg, Zorg Zwaarte Pakketten, AWBZ, WMO, de-centralisatie, ketenaanpak, wijkondernemingen, minder geld, meer taken. Allemaal elementen die samenhangen met de vraag: ‘Hoe geef je in een veranderende samenleving vorm aan zorg in de stad?’

Talk of the Town staat dit keer in het teken van ‘zorg in de stad.’ Denk: Extramuralisatie, mantelzorg, Zorg Zwaarte Pakketten, AWBZ, WMO, de-centralisatie, bezuinigingen, maatschappelijk vastgoed, ketenaanpak, grote zorginstellingen, wijkondernemingen, minder geld, meer taken. Allemaal elementen die samenhangen met de vraag: ‘Hoe geef je in een veranderende samenleving vorm aan zorg in de stad?’

De landelijke politiek bepleit een welzijnsaanpak gericht op de ondersteuning van patiënten in eigen buurt. Wat betekent dit voor het welzijnsbeleid in de stad? En kan een wijkgerichte aanpak beter inspringen op individuele behoeften van de burger?

Jesse Bos (portefeuillehouder Welzijn stadsdeel Nieuw-west) en Marco Kreuger (portefeuillehouder Welzijn stadsdeel Zuid) zijn aanwezig om het welzijnsbeleid van hun stadsdeel toe te lichten.

Verder zijn verschillende buurtinitiatieven rond zorg en lokale zorgorganisaties aanwezig. We gaan samen met ambtenaren, zorginstellingen, zorginitiatieven, deskundigen en geïnteresseerden in discussie over actuele vraagstukken rond zorg in de stad anno 2013.