De Stad

Zo veilig als beton

Welke rol spelen veiligheid en vrijheid in het fysiek vormgeven van Amsterdam?
maandag 26 mrt 2018, 20.00
ma 26 mrt 2018, 20.00
Expo

Eind 2017 werden in Amsterdam diverse betonblokken geplaatst, om mogelijke terreuraanslagen te voorkomen. Vlak daarvoor werd het kruispunt achter Centraal Station omgedoopt tot een 'Shared Space'. Hier kregen fietsers en voetgangers juist de ruimte om - zonder stoepranden of stoplichten - hun eigen veilige oversteek te organiseren. Welke rol spelen veiligheid en vrijheid bij het vormgeven van het fysieke karakter van Amsterdam? En wat betekenen zulke ingrepen voor het vertrouwen tussen overheid en burger, en tussen burgers onderling?

  • De avond wordt geopend door Peter Defesche, die vorig jaar als Architect-in-Residence (AinR) gevraagd en ongevraagd stedelijk advies gaf aan de stad en haar inwoners, o.a. over het plaatsen van betonblokken. Wat voor een fysieke stappen kan en/of moet een stad maken om gevoelens van angst of onveiligheid tegen te gaan; en hoe beïnvloedt dat onze (ervaring van) veiligheid en vertrouwen in de stad?
  • Terwijl betonblokken de publieke ruimte juist afschermen, kan een veilige stad ook vorm krijgen door meer openheid te creëren. Zo is Ruwan Aluvihare (Gemeente Amsterdam) is expert en initiatiefnemer van het concept Shared Spaces in de stad, waar de veiligheid op straat niet aan regels, maar aan burgers wordt overgelaten:
  • Het uitgaansgebied Stratumseind in Eindhoven staat bekend als een onveilige plek: bij zo’n 800 incidenten per jaar moet de politie uitrukken. Onderzoeker Yvonne de Kort maakt vanuit de TU Eindhoven onderdeel uit van De-escalate. Dit project probeert door middel van dynamische lichtscenario’s het gedrag van personen te beïnvloeden. Hoe kan licht de beleving van een plek zodanig veranderen, dat deze veiliger wordt?
  • Hoe veilig is een ‘veilige stad’, en wat is het verschil tussen de ervaring van veiligheid en daadwerkelijke veiligheid? Ivana Ivkovic is filosoof en eigenaar van het bureau No Wishful Thinking. Zij zal het hebben over de relatie tussen publieke ruimte, (het verlangen naar) veiligheid en (gevoelens van) onveiligheid.
  • Jesse Jop Jorg (oprichter van We The City) probeert steden menselijker te maken, door burgers op een andere manier te laten kijken en gebruik te laten maken van de publieke ruimte. Op welke manier kunnen bottom-up interventies bijdragen aan het vertrouwen in de stad?

Hostile Architecture

Regelvrije ruimtes als shared spaces zijn een positief voorbeeld van een fysieke toepassing in de stad: de burger wordt verantwoordelijkheid over de publieke ruimte toevertrouwd. Er bestaan ook vormen van urban design die juist het tegenovergestelde probeert te veroorzaken. Zo zorgt de controversiële stroming hostile architecture ervoor dat (specifieke groepen) mensen niet (te lang) gebruik maken van de publieke ruimte. Wat zeggen dergelijke ingrepen over de staat van wan- en vertrouwen in de stad?

maandag 26 mrt 2018, 20.00
Expo
Deze 32 mensen waren aanwezig