De Stad
Waar begin je aan?! 3

Zelf je zorg regelen

Wat zijn de voor- en nadelen van zelf vormgeven aan zorg?
maandag 11 mrt 2019, 20.00
ma 11 mrt 2019, 20.00
Expo

Steeds meer Nederlanders nemen het initiatief om zorg voor zichzelf of voor anderen te regelen. Maar dat gaat niet vanzelf: daar is veel kennis, kracht en kunde voor nodig. Hoe regel je je eigen zorg? Wat zijn de belangrijkste lessen wanneer je mede-zorgorganisator wordt? Wat kan de buurt en de woonomgeving betekenen of verbeteren in dienst van de zorg? Een programma voor iedereen die zich oriënteert om zelf de zorg te gaan regelen.

  • Jasper Klapwijk is werkzaam als projectleider WHO CARES community of practice en als projectleider Right to challenge in de zorg vanuit het programma Democratie in actie van VNG.
  • Vincent Kompier is projectleider bij Architectuur Lokaal waar hij onder meer werkt aan het opstellen van ateliers en als secretaris van prijsvragen. Hij is opsteller en moderator van de reeks Waar Begin Je Aan.

 

 

  • Jeroen Kemperman is Senior Manager Strategy & Business Development Zilveren Kruis, en tevens auteur van onder meer het boek “Briljante Businessmodellen in de Zorg”. Jeroen is bedrijfskundige en werkt bij Zilveren Kruis aan het doorgronden en realiseren van inspirerende business modellen in het algemeen en business modellen in de zorg in het bijzonder.
  • Yvette Prinsen is planoloog maar noemt zichzelf liever ‘wijkontwikkelaar’. Ze verbindt mensen en instituties, uitvoering en beleid. Na een baan als adviseur in de ruimtelijke ordening koos ze in 2010 voor de volkshuisvesting en wijkontwikkeling; mét mensen werken aan sterke wijken. Sinds 2014 is ze als zelfstandig ondernemer actief in de wijken en op het gebied van (bottom-up) wijk- en buurtontwikkeling met een focus op lokaal eigenaarschap en zeggenschap. Met andere ondernemende wijkbewoners vormt ze tevens ‘Zorgvrijstaat’, een laboratorium voor sociale innovatie in Rotterdam-West.
  • Hans Steenvoorden is gepensioneerd docent sociologie en voorzitter van het bestuur van het Amstelveense Stadsdorp Elsrijk. Stadsdorp Elsrijk is een initiatief van en voor bewoners met het doel modern nabuurschap te bewerkstelligen. Elkaar beter leren kennen, diensten en kennis uitwisselen en activiteiten organiseren staan centraal.
  • Maarten van Tuijl is architect en heeft met Tom Bergevoet TEMP.architecture opgericht. Samen schreven ze het boek ‘De flexibele stad, oplossingen voor leegstand en krimp”. Maarten is medeopsteller van The Commons, een Stadsdorp voor meerdere generaties in Almere-Haven. Deze visie heeft hij ingediend bij de prijsvraag Who Cares. De visie gaat uit van coöperatieve aanpak van wonen, zorg, energie en de buurt. De huidige bebouwing is uitgangspunt. De visie onderzoekt in hoeverre die bestaande bebouwing en omgeving geschikt gemaakt kunnen worden voor nieuwe generaties. Maarten zal ingaan op het proces dat volgt na de visie: hoe kom je uiteindelijk tot uitvoering, en waar loop je dan tegenaan?
  • Meta de Vries is initiatiefnemer, ontwikkelaar en coördinator van Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied, een vereniging van actieve buurtbewoners. De Buurtcoöperatie stimuleert en ondersteunt initiatieven vanuit de buurt en faciliteert activiteiten voor en door buurtbewoners met als doel verschillende mensen met elkaar in contact brengen en daardoor de samenhang in de buurt vergroten. Bewoners nemen zelf regie over hoe zij wonen, werken en leven in de buurt.  
maandag 11 mrt 2019, 20.00
Expo
Deze 31 mensen waren aanwezig