De Stad

Youth Manifesto

Jongeren in Nederland pakken jeugdwerkloosheid aan met een Oegandese aanpak en het open source Ushahidi-platform
This event is in English
Monday 28 Sept 2015, 20.00
ma 28 sep 2015, 20.00
Expo

Jongeren in Nederland pakken werkloosheid aan met een Ugandese aanpak! Dat doen ze met het Youth Manifesto en het Open Source Ushahidi-platform: een methode die jongeren in het Oost-Afrikaanse land gebruiken om gezamenlijk hun stem te laten horen. Nieuwsgierig naar wat zij doen? Benieuwd hoe (of) het Ushahidi platform ook voor jouw community bruikbaar is? Neem je smartphone, tablet of laptop mee. We're going Ushahidi!

For English scroll down

Het thema van deze bijeenkomst is community vorming onder jongeren. Hoe bouwen jongeren in de buurt aan hun eigen jongerencommunity? En hoe zetten ze hun community in om problemen zoals jeugdwerkeloosheid op te lossen? Aanleiding voor Buurtcommunities #11 is een uitwisseling die plaats vindt binnen het Emotive programma ‘Youth Influencing the Agenda’. Een samenwerkingsproject tussen organisaties uit Uganda, Brazilië en Nederland.

Het community buildingsproces en het lokale vraagstuk van jeugdwerkeloosheid was aanleiding voor het Jeugdplatform Amsterdam Oost om mee te doen aan het uitwisselingsprogramma. In Uganda maakte Amsterdammer Redouane Amine, samen met Braziliaanse jongeren, kennis met een Ugandese jongerencommunity in de hoofdstad Kampala. Die groep is bezig met het creëren van werkgelegenheid voor en door jongeren. De Ugandese NGO CEW-IT ondersteunt dit soort jongeren communities in het omzetten van hun belangen in politieke manifesten: Youth Manifesto’s. Met deze manifesto’s worden jongeren in de gelegenheid gesteld hun eigen politieke agenda op te stellen, en deze politiek te agenderen. Politici worden uitgenodigd zich te committeren aan het realiseren van deze agenda. Het gebruik van het open source Ushahidi-platform stelt jongeren vervolgens in staat om te rapporteren of de politici, die deze belofte zijn aangegaan, zich hieraan houden.

Het Jongerenplatform Amsterdam Oost ontwikkelde een Nederlandse versie van Ushahidi. De jongeren die hierbij betrokken zijn lichten de methode en toepassing toe. Ook Team Catapult uit Utrecht is aanwezig om hun ervaringen te delen in het beïnvloeden van de politieke agenda met behulp van het Youth Manifesto. Daarnaast zijn de Ugandese en Braziliaanse partners deze avond aanwezig, en laten zij ook zien hoe zij te werk zijn gegaan. Gezamenlijk kijken we naar de dynamiek binnen jongeren communities en de mogelijkheden die ze hebben om zelf met vraagstukken zoals jeugdwerkeloosheid aan de slag te gaan en dit politiek te agenderen. Daarbij reflecteren we samen met Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing op de stappen die de jongeren communities hebben genomen en gaan we de dialoog aan.

In het tweede deel van de avond gaan we ter plekke experimenten met Ushahidi en kijken we of deze methode ook voor andere communities inzetbaar is. Met een interactieve demonstratie kijken we naar de functionaliteiten en technische mogelijkheden van het platform. Ook is er ruimte voor de deelnemers om vragen te stellen en te onderzoeken of Ushahidi bruikbaar is voor hun eigen community. Dus ben jij ook op zoek naar een online platform om jouw eigen community te verrijken en te versterken? Dit is je kans!

English:

Young people in the Netherlands are tackling youth unemployment with a Ugandan approach. They are using the innovative open-source Ushahidi platform and a youth manifesto: a method employed by Ugandan youth to map their voices cumulatively, and make them heard. Are you interested in how they are doing this? Do you think the Ushahidi platform could also work as a tool for your community? Take your smartphone, tablet or laptop along for this conference because we’re going Ushahidi!

The topic of the conference is the creation of a Youth Manifesto as a tool for political influence for young people. What do they want for their neighborhoods and how do they want their ideas used in the political arena. How do they engage the community to effectively tackle problems such as youth unemployment? The Buurtcommunities #11 program is facilitating an exchange of ideas between (youth) groups from Amsterdam, Utrecht, Uganda and Brazil. This international cooperation is part of NGO network E-motive’s program ‘Youth Influencing the Agenda’.

The second part of the evening will be devoted to experimenting with Ushahidi on the spot. Together we will explore whether this method is also applicable for other communities. An interactive demonstration will show all the technical possibilities of the platform.

The dutch youth groups are participating in an international exchange with groups from Uganda and Brazil to gain fresh and innovative perspectives on community building and tackling youth unemployment. In Utrecht, a band of youth formed Team Catapult and were trained by the Terra Futura Foundation to become a influencer. As a pilot for other youth groups to come, they try to put their own ideas on the political agenda, paving the way for the youth voice to be heard, in a city that seemed to have few suitable options for it.

In June the Amsterdam resident Redouane Amine met with Brazilian and Ugandan (youth) groups in Kampala to exchange first experiences with the method. The Ugandan group is involved with the creation of jobs for and by young people. The NGO CEW-IT supports youth groups with transforming their concerns into youth manifestos. Young people use manifestos to set their own agenda clearly. Politicians are invited to implement the agenda. Their commitment can be monitored using the Ushahidi platform to which young people can report whether politicians are keeping their promises. Thus the approach establishes clear goals together with bottom-up checks and balances.

Inspired by the Ugandan example, the Dutch Jongerenplatform Amsterdam Oost has developed its own platform using Ushahidi. Young people involved with this project will talk about its methods and application in their environment. Participants from Brazil and Uganda will lay out their methods for comparison. Furthermore, we will reflect together with politician Tanja Jadnanansing on the steps taken by youth to tackle youth unemployment. Together we will look at dynamics within youth communities and the possibilities they have to bring concerns on the agenda. We invite everyone to participate in this conversation to add your perspectives and voice. There will be enough room to ask questions and exchange views so grab this chance to explore whether this approach is something for your community as well.

This event is in English
Monday 28 Sept 2015, 20.00
Expo
These 84 people attended