De Stad

Wrap Up

Terugkoppeling van de participatiereeks in het kader van Stadswerf Oostenburg, i.s.m. stadsdeel Centrum
donderdag 23 jan 2014, 20.00
do 23 jan 2014, 20.00
IJ Zaal
Reageer

Stadsdeel Centrum gaat voor Stadswerf Oostenburg een nieuw bestemmingsplan maken. Daartoe verzamelt het stadsdeel input van ondernemers, buurtbewoners en andere belangstellenden. Tot nu toe zijn samen met Pakhuis De Zwijger een rondleiding en drie themabijeenkomsten georganiseerd. Op donderdag 23 januari 2014 is de vierde bijeenkomst.

Op de vierde bijeenkomst presenteert het stadsdeel een samenvattend verslag van alle ideeën die tot nu toe zijn ingebracht. Verder wordt het proces van het bestemmingsplan toegelicht. Het stadsdeel zal richtingen en keuzes aangeven die bij het opstellen van het bestemmingsplan verder worden onderzocht en uitgewerkt.

Dialoog
Op de bijeenkomst is ook ruimte voor dialoog. Het stadsdeel hoort graag wat u van de huidige ideeën vindt en zal uw opmerkingen en suggesties meenemen in het vervolgproces.

Verdere procedure
Op basis van de verzamelde input stelt het stadsdeel een concept-ontwerpbestemmingsplan voor Stadswerf Oostenburg op. In de eerste helft van 2014 kunt u hierop inspreken. In de loop van 2014 wordt het bestemmingsplan definitief vastgesteld. De informatie van de themabijeenkomsten is ook van belang voor de huidige gebiedseigenaren, zoals Stadgenoot en het Rijks Vastgoed- & Ontwikkelbedrijf (RVOB).