De Stad

Woongeluk voor iedereen: de ideeën

Hoe kunnen verschillende doelgroepen gelukkig samenwonen? Met presentaties van de Challenge Woongeluk.
donderdag 18 jan 2018, 20.00
do 18 jan 2018, 20.00
Studio

In Amsterdam wordt nu 30% van de sociale woningvoorraad toegewezen aan zogenoemde kwetsbare doelgroepen. De roep is om dit percentage de aankomende jaren te verhogen. Hoe zorgen we ervoor dat deze zogenoemde kwetsbare doelgroepen fijn samen kunnen leven met andere groepen in de stad? Woonstichting Eigen Haard riep in de zomer van 2017 op om met een nieuw woonconcept te komen waarin verschillende doelgroepen samen kunnen wonen. Er waren vele goede inzendingen die tijdens deze avond worden gepresenteerd. Samen met corporaties, de gemeente, ervaringsdeskundigen en de bedenkers gaan we in gesprek over deze ideeën om woongeluk voor iedereen te creëren.

 • Elmy Everaert, adviseur woonbeleid bij Eigen Haard, vertelt over het huisvesten van kwetsbare doelgroepen en de woonchallenge die Eigen Haard heeft uitgeschreven.

Deelnemers van de woonchallenge zullen de volgende ideeën over de “ideale bewonersmix” kort presenteren:

 • Hoope Plevier Architecten, Roy Plevier
  “Architectuur om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan: een spiraalvormig anti-bejaardentehuis”.
 • TallKing Results, Michel Bouquet
  “Samen met toekomstige bewoners bouwen aan een all-inclusive samenleving”.
 • Social Patterns door de Vijfde DimensieHenk Nouws & Joost Heuvelink
  “Een overzichtelijke woonomgeving, waar iedereen elkaar kent, is de beste basis voor woongeluk. De samenstelling van de bewoners beweegt mee met de veranderingen en behoeften in de samenleving”.

 • WoonCoö, Martin Kok & Jamal Mechbal
  “Stel, je bent verzeild geraakt in een kwetsbare situatie, weet niet meer wat te doen en je staat er helemaal alleen voor. Wat heb je nodig? Een plek om te wonen, tot rust te komen en je weg terug te vinden! Samen met de andere bewoners creëer je een woongemeenschap waarbij je gezamenlijk verantwoordelijk bent voor het proces. Dit is WoonCoö!”
 • Big Friendly GiantsSijme van Jaarsveld
  “INCLUCITY. Sociale domotica wordt het nieuwe touwtje door de brievenbus. De allernieuwste woontechnieken én sociale innovatie ontmoeten elkaar. Bijzondere doelgroepen combineren uitdagingen met talenten. Maatschappelijke kosten dalen. Sociale cohesie en eigenwaarde stijgen”.
 • Sijtsma-advies, Caroline Sijtsma
  “De Buurtjes: een betaalbare plek om te wonen, waar je meetelt, de sfeer je aanspreekt en waar je zomaar oud zou willen worden”.
 • Buurtverbinder, Susan Meijerink
  “Een woonvorm waarbij de dragende samenleving vorm krijgt door sterke en zwakke bewoners aan elkaar te verbinden. Pijlers zijn de deeleconomie, een wijkservicepunt, talentontwikkeling bij studenten en duurzaamheid. Dit zal uiteindelijk een kostenbesparing opleveren van de zorg, een zo groen mogelijke voetstap en meer buurtcohesie”.

Over de Challenge Woongeluk zomer 2017

Woningstichting Eigen Haard streeft naar woongeluk voor iedereen, maar hoe zorg je daarvoor? Wat is een goede mix van doelgroepen? Hoeveel kwetsbare huurders passen in een complex? Wonen ze bij elkaar of juist verspreid? Welke voorzieningen en ondersteuning zijn nodig? En welke partijen moeten daar samen aan werken? De Challenge Woongeluk was een wedstrijd in de zomer van 2017 voor organisaties voor zorg- en welzijn, (sociaal) ondernemers, huurders en iedereen met een goed idee. De opdracht: bedenk een woonconcept voor een nieuwbouwproject van 280 sociale huurwoningen in Amsterdam, waarvan minstens 30% aan zogenaamde kwetsbare doelgroepen wordt verhuurd. De bedenkers van het beste idee krijgen de kans om het concept echt uit te gaan voeren.

donderdag 18 jan 2018, 20.00
Studio
Deze 64 mensen waren aanwezig