De Stad
Huisvesting 20

Woningcorporatie: regisseur of figurant?

Welke rol moeten corporaties aannemen bij het ontwikkelen, verduurzamen en leefbaar houden van de stad?
dinsdag 22 jan, 20.00
di 22 jan, 20.00
Grote zaal

De politiek beperkte in 2015 de woningcorporaties tot hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Corporaties hebben zich teruggetrokken uit gebiedsontwikkeling en zijn begrensd in de bijdrage die ze kunnen leveren aan leefbaarheid in de buurt. Maar moeten de Amsterdamse corporaties hun stem niet meer laten horen? Het aandeel kwetsbare bewoners dat de corporaties huisvesten neemt toe, waardoor de leefbaarheid in sommige buurten onder druk kan komen te staan. Bovendien is er sprake van een enorme verduurzamingsopgave. Is er behoefte aan een nieuw narratief? Met corporaties, gemeente en andere stakeholders – zoals zorg- en welzijnsinstellingen en ontwikkelaars- gaan we in gesprek over de kerntaak van de Amsterdamse corporaties.

Wat gaan we doen?

Waarom moeten de corporaties uit hun schulp komen? We trappen de avond af met journalist en publicist Jos van de Lans. Al decennialang volgt hij de ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting op de voet. Van de Lans is o.a. auteur van het boek ‘Het begon met dubbeltjes’ over 150 jaar De Key.

Gebiedsontwikkeling
We gaan in gesprek over de rol van corporaties in gebiedsontwikkeling met o.a. Danny Wijnbelt (Directeur Ontwikkeling EigenHaard), Peter Heuvelink (Directeur AM Noord-West), Hettie Politiek (Gemeente Amsterdam, procesmanager ontwikkelbuurten Nieuw-West ) en Dick Glastra van Loon (Eigenwijks). 

Leefbaarheid
Corporaties huisvesten steeds meer kwetsbare groepen. Wie pakt welke verantwoordelijkheid als het op leefbaarheid aankomt? We gaan erover in gesprek met o.a. Egbert Dekker (De Alliantie), Jeroen Frissen (auteur RIGO onderzoek ‘Veerkracht in het corporatiebezit), Monique Waarts (HvO Querido) en Roeland Hokken (Cordaan).

Energietransitie 
We zitten middenin de energietransitie. Welke rol is er weggelegd voor de corporaties? Met o.a. Eddo Rats (De Alliantie), Pallas Agterberg (Alliander), Leonie van der Steen (Squarewise en Klimaattafel Gebouwde Omgeving) en Pauline Westendorp (Nul2025).

Peter Boelhouwer (hoogleraar Housing Systems) reflecteert op de avond en vat samen. 

dinsdag 22 jan, 20.00
Grote zaal
Deze 141 mensen waren aanwezig