De Stad
WeMakeThe.City 2019

UvA-Amsterdamlezingen 2019

Hoe draagt de wetenschap bij aan een betere stad van, voor en door iedereen?
Gratis, extern reserveren
zaterdag 22 jun, 13.00
za 22 jun, 13.00
Grote zaal

Zes wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam vertellen over hun nieuwste onderzoek. Over ontwikkelingen en kansen in onderwijs, zorg, mobiliteit, democratie, erfgoed en technologie in Amsterdam. De UvA-Amsterdamlezingen vormen de slotmanifestatie van WeMakeThe.City 2019. ijdens deze lezingen en debatten lichten verschillende professoren van de Universiteit van Amsterdam hun nieuwste onderzoeken toe en gaan daarbij dieper in op verschillende stedelijke uitdagingen in Amsterdam.

De zes sprekers in dit middagprogramma in Pakhuis de Zwijger gaan onder andere in op de toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs, de democratische waarden en de vraag of ze onder druk staan, verrassende vormen van zelforganisatie in de zorg, de openbare ruimte als verkeersruimte en waarom dit politiek zou zijn, historische data als kennisbron voor de stad, en algoritmes die voor diversiteit en inclusiviteit kunnen zorgen.

Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam, leidt het programma in. Zef Hemel, Wibautleerstoel Universiteit van Amsterdam, is moderator.

Gratis, extern reserveren
zaterdag 22 jun, 13.00
Grote zaal