De Stad
Dag van Europa

Wie maakt ons wat?

Tijdens een Schuttersmaaltijd in gesprek over de betekenis van Amsterdams burgerschap, met o.a. Hala Naoum Nehme, Lian Heinhuis, Sofyan Mbarki en Quirijn Bongaerts.
dinsdag 9 mei 2017, 18.30
di 9 mei 2017, 18.30
Expo

9 mei is de Dag van Europa en dan vieren we de macht van de Amsterdamse burger, op weg naar Amsteram 750 jaar. We staan stil bij de rol van de grote Amsterdammers als Samuel Sarphati en Adolf Wilhelm Krasnapolsky die door hun maatschappelijke positie en persoonlijke welstand de stad een boost hebben gegeven. Maar ook bij Aletta Jacobs, Jan Schaefer en Joke Smit die de samenleving blijvend hebben veranderd. We wisselen ideeën uit over de rol die de Amsterdamse burgers van oudsher hebben gespeeld en ook nu nog spelen in de vormgeving van de stedelijke samenleving centraal. De verschillende vormen van ondernemend burgerschap die Amsterdam zo uniek maken worden nader uitgediept en gepresenteerd. Tijdens de Schuttersmaaltijd delen Hala Naoum Nehme, Lian Heinhuis, Sofyan Mbarki en Quirijn Bongaerts hun persoonlijke visie op de betekenis van Amsterdams burgerschap.

Voor deze tweede bijeenkomst worden de 25 oorspronkelijke deelnemers verzocht ieder een gast mee te nemen, liefst van een andere generatie en uit een andere ervaringswereld, zodat dit platform voor het beleven van modern actief burgerschap jaarlijks organisch groeit en als zodanig een rol kan spelen in de opmaat naar Amsterdam 750 in 2025.

dinsdag 9 mei 2017, 18.30
Expo
Deze 29 mensen waren aanwezig