De Stad

Wie krijgt de woning?

Een avond over de verdeling van sociale huurwoningen, de problemen en oplossingen.
maandag 17 dec 2018, 20.00
ma 17 dec 2018, 20.00
IJ Zaal

Een starter moet gemiddeld elf jaar wachten op een sociale huurwoning in de regio Amsterdam. Kunnen we de schaarse vrijkomende woningen niet beter, rechtvaardiger en slimmer verdelen? Daar praten we graag met u over, met een aantal deskundigen en belangenvertegenwoordigers.

Hoe verdelen we de betaalbare huurwoningen beter/rechtvaardiger?

Het woonruimteverdelingssysteem voor sociale huurwoningen in de regio Amsterdam gaat op de schop. Althans daar koersen de betrokken vijftien gemeenten en woningcorporaties op aan.  De herziening moet leiden tot betere kansen voor starters en woningzoekenden die met spoed een woning nodig hebben. De via WoningNet opgebouwde inschrijfduur gaat een kleinere rol spelen. Wat zijn de kansen? Wat de bedreigingen? Zijn er nieuwe ideeën om  de toewijzing van sociale huurwoningen te verbeteren?
Met o.a.  Paulus Jansen  (directeur Woonbond),  Eric van Kaam  (directie Ymere), Songül Mutluer (wethouder Wonen Zaanstad, PvdA)

Ter inleiding lichten Sanne van der Lelij (beleidsadviseur Wonen, Gemeente Amsterdam) en Pieter Schipper (adviseur strategie, Ymere) de uitgangspunten van de herziening toe.


Onorthodoxe ideeën

Woningen bouwen is één manier om de sociale woningvoorraad te vergroten. Maar zijn er ook nog andere manieren om het aanbod aan sociale huurwoningen te vergroten? We onderzoeken in deze sessie naar onorthodoxe ideeën om sociale huurders te verleiden te verhuizen en de sociale huursector te verlaten.
Met  Tjeerd Herrema  (ex-wethouder Amsterdam en Almere) en  Frank Wassenberg  (projectleider bij Platform 31)


Jos van der Lans over 150 jaar De Key

Het is dit jaar 150 jaar geleden dat de eerst rechtsvoorganger van Woonstichting De Key werd opgericht. Ze begon onder de naam Bouwmaatschappij tot Verkrijging van Eigen Woningen in 1868 als zelforganisatie van arbeiders. Cultuurpsycholoog en publicist Jos van der Lans, eerder mede-verantwoordelijk voor de Canon Volkshuisvesting, schreef de geschiedenis in ‘Het Begon met dubbeltjes’. Interview met de schrijver.

maandag 17 dec 2018, 20.00
IJ Zaal
Deze 137 mensen waren aanwezig