Pakhuis NUL20 26

Wie helpt de woonstarter?

Wat doen woningcorporaties en politiek aan het woningtekort voor jongvolwassenen?
maandag 1 apr, 20.00
ma 1 apr, 20.00
Reageer

Voor jongvolwassenen is het moeilijk om in de regio Amsterdam aan een betaalbare huurwoning te komen. Het probleem is oud, maar de ernst neemt alleen maar toe. Wat wordt er aan gedaan door woningcorporaties? Hoe reageert de lokale politiek?

Moeten corporaties meer kleine woningen bouwen?

De laatste jaren hebben commerciële ontwikkelaars en studentenhuisvesters veel kleine woningen opgeleverd in Amsterdam. Woningcorporatie Ymere ontwikkelt nu in stadsdeel Oost, dichtbij het centrum, ook een nieuwbouwcomplex met vooral kleine woningen voor reguliere huurders. Moeten woningcorporaties die weg op? Waar wel, waar niet? Blijft er plaats voor gezinnen in de stad?
Met:
Marja Elsinga (Hoogleraar Wonen TU Delft)
Karin Laglas (Bestuursvoorzitter Ymere)

Eigen woonstarters eerst? Over voorrangsregels en ander ongemak

Met het oplopen van de druk op de woningmarkt willen politici meer doen voor hun eigen inwoners. In steeds meer gemeenten in de regio Amsterdam worden voorrangsregels maximaal toegepast. Hoe wenselijk is dat?
Met:
Erik Flentge (SP-fractievoorzitter Amsterdam)
Mieke Booij (PvdA-wethouder Haarlemmermeer)

De koers van De Key

Woonstichting De Key specialiseert zich in huisvesting van woonstarters: studenten en andere jongvolwassenen. Wat levert deze specialisatie op? En zijn de nieuwbouwambities vol te houden met het oog op verduurzamingsopgave?
Met:
Leon Bobbe (Bestuurder De Key)

Columnist: Achraf el Johari, lid van jongerenplatform Young Amsterdam en genomineerd voor jongerenburgemeester van Amsterdam.
Tafelheer: Jeroen Frissen (zelfstandig adviseur Strategie & Beleid Volkshuisvesting bij Jeroen Frissen Advies)

Vanaf half tien: netwerkborrel

PakhuisNUL20 richt zich op iedereen met (professionele) belangstelling voor woonzaken in de meest brede zin: woningmarkt, stedelijke ontwikkeling, leefbaarheid, huurbeleid, stedenbouw en bouwproductie. De netwerkborrel is een uitgelezen kans bij te praten en contacten te leggen met professionals, bestuurders, initiatiefnemers en geïnteresseerden in al deze sectoren.

maandag 1 apr, 20.00
Reserveer
Deze 50 mensen zijn aanwezig