Global Trends

Weten vraagt meer dan meten

In gesprek over hoe het denken verdwijnt in het regime van maat en getal.
maandag 13 feb 2017, 20.30
ma 13 feb 2017, 20.30
Grote zaal

Wat leren we van cijfers en statistieken? Geven getallen ons ook inzicht? Brexit en de Amerikaanse presidentsverkiezingen doen ons realiseren dat dergelijke metingen lang niet het hele verhaal vertellen. Ook in onze directe omgeving zien we hoe cijfers en protocollen in de plaats zijn gekomen van goed kijken, luisteren en nadenken. CEO’s die compleet zijn losgeraakt van hun werknemers, verpleegkundigen die onder de druk van een stopwatch hun werk niet meer goed kunnen doen, kinderen die te pas en te onpas labels krijgen opgeplakt en misschien nog het ergst van al: mensen die het vertrouwen beginnen te verliezen in onze politici en instituties: want waarom luisteren naar een elite die alleen vaart op statistieken?

omslag weten is mete

Weten vraagt meer dan meten is een uitnodiging om te luisteren naar de talloze verhalen die in het gedrang zijn gekomen. Verhalen uit de zorg, het bedrijfsleven, het onderwijs, de wetenschap en journalistiek. Maar ook úw verhaal uit úw wereld. Op welke manier verdringt het regime van maat en getal dat waar het werkelijk om gaat? Het boek, dat de basis vormt van de avond, toont dat het essentieel is om de juiste vragen te stellen, maar ook om verantwoordelijkheid te nemen en niet bij de pakken neer te zitten. Het is hoog tijd voor een nieuwe beweging. Op deze avond vol vurige pleidooien, stimulerende uitwisseling met publiek en inspirerende voorbeelden van hoe het anders kan, zetten we met elkaar de koers uit.

maandag 13 feb 2017, 20.30
Grote zaal
Deze 189 mensen waren aanwezig