De Stad

Weten is nog geen doen

Gesprek naar aanleiding van het WRR rapport 'Weten is nog geen doen' over redzaamheid. Hoe zelfredzaam ben jij?
donderdag 15 jun 2017, 19.30
do 15 jun 2017, 19.30
IJ Zaal
Reageer

Willem-Alexander riep in zijn troonrede de participatiesamenleving uit: voortaan wordt er van burgers verwacht dat ze actief bezig zijn met hun gezondheid, inzetbaarheid en het regelen van de oudedagsvoorzieningen. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) onderzocht wat een mens in huis moet hebben om zich te redden in deze samenleving en richtte zich daarbij op het doenvermogen van burgers. Hoe is het eigenlijk met jouw doenvermogen gesteld? We gaan in gesprek over verleidingen, een gezonde leefstijl in de stad en jouw doenvermogen. Wat voor rol kan de lokale overheid betekenen in het versterken van de redzaamheid van burgers?

Wethouder Eric van der Burg is helaas afwezig zijn vervanger is Paul van der Velpen.

Weten is nog geen doen

De WRR pleit in dit rapport voor een realistischer perspectief op het mentale vermogen van burgers. Burgers zijn niet per se rationele mensen die op basis van alle informatie actief bezig zijn om de juiste afwegingen te maken en daarnaar te handelen en kunnen ondanks goede voornemens soms ook niet in actie komen. Weten leidt niet altijd tot doen. Er bestaat een behoorlijk verschil tussen wat van burgers wordt verwacht en wat zij daadwerkelijk aankunnen. De groep voor wie de eisen soms te hoog gegrepen zijn, is niet beperkt tot een kleine groep ‘kwetsbaren’, zoals mensen met een laag IQ. Ook mensen met een goede opleiding en een goede maatschappelijke positie kunnen in situaties verzeild raken waarin hun redzaamheid ontoereikend is, zeker op momenten dat het leven tegenzit. Dat is niet omdat hun intelligentie of kennis tekortschiet, maar omdat van hen wordt gevraagd een plan te maken, in actie te komen en om te kunnen gaan met tegenslagen. De WRR concludeert dat door een slimmer en realistischer ontwerp van beleid de overheid de redzaamheid van burgers kan versterken.

The Marshmallow Test: Kan jij de verleiding weerstaan?

donderdag 15 jun 2017, 19.30
IJ Zaal
Deze 65 mensen waren aanwezig