De Stad

Westside Slotermeer

Niet top-down, niet bottom-up, maar coöperatief maken we de stad van morgen. Wat kunnen we hierin leren van kleinschalige initiatieven?
donderdag 6 okt 2016, 19.30
do 6 okt 2016, 19.30
Expo

Heel veel klein is groot. Wat kunnen we leren van alle kleinschalige coöperatieve voorbeelden in de stad? Deze eerste aflevering nemen we met Richard Gerritsen de casus Westside onder de loep. Wat doen die jongens van Westside Slotermeer? Wat kunnen wij van hen leren? Waar lopen ze tegen aan?

Er komt een beweging op gang waarin bewoners zelf actief worden, niet in opdracht van de overheid of de grote instanties, maar vanuit eigen initiatief. Binnen deze reeks gaan we aan de hand van bestaande praktijken op zoek naar de lessen om deze coöperatieve beweging een duwtje in de rug te geven. Naast de praktische vragen gaan we ook op zoek naar de diepere betekenis van deze beweging voor maatschappij en economie.

In deze eerste aflevering gaan we in gesprek met Richard Gerritsen van de coöperatieve bewonersvereninging Westside Slotermeer. Hij vertelt over zijn werk om deze bewonersvereniging op eigen benen te krijgen. Hij vertelt ook over de spanning die hij ervaart om dit voor elkaar te krijgen in een zeer diverse buurt.

Activiteiten in het gebouw van Westside moeten passen bij deze diverse buurt. Tegelijk mogen deze activiteiten niet meer kosten dan ze aan geld inbrengen. Mag Westside ja zeggen tegen een activiteit die vooral geld inbrengt, maar waarop de buurt niet echt zit te wachten. Mag Westside nee zeggen tegen een activiteit waarop de buurt juist wel zit te wachten, maar die veel geld gaat kosten? We willen met elkaar in discussie over dit dilemma en wat de uitweg is.

Richard Gerritsen

Richard Gerritsen

WestSide Slotermeer

Westside Slotermeer is coöperatieve bewonersvereniging. Het is een samenwerkingsverband tussen bewoners en bewonersorganisaties met als doel het stimuleren van talenten van buurtbewoners. Deze talentontwikkeling is gericht op kunst, cultuur, leren en ondernemen. De leden van de coöperatie organiseren verschillende activiteiten voor en door de buurt! De vereniging is gevestigd in Westside café. Een toegankelijk café dat ondersteunend is aan de coöperatie en geheel wordt gerund door vrijwilligers. Westside café verlengt de visie van de coöperatie door zijn open karakter dat allerlei mensen en activiteiten met elkaar verbind. Creative interventions Amsterdam (CiA) heeft samen met bewoners het Westside café concept ontwikkeld.

donderdag 6 okt 2016, 19.30
Expo
Deze 39 mensen waren aanwezig