De Stad

Werk als medicijn

Hoe zorgen we dat iedereen mee kan doen? Editie #72 van Talk of the Town.
donderdag 28 mei 2015, 18.00
do 28 mei 2015, 18.00
IJ Zaal

Twee grote decentralisaties, die van de Participatiewet en de WMO, hebben grote gevolgen voor Amsterdammers die ondersteuning nodig hebben bij het uitvoeren van werk. We maken een onderscheid tussen een zinvolle dagbesteding en een (begeleide) betaalde baan.

Sinds het begin van dit jaar ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Participatiewet en de WMO bij de gemeente. Het doel is om zoveel mogelijk mensen, met of zonder arbeidsbeperking, aan het werk te helpen. Werkgevers moeten gestimuleerd worden om hier een actieve bijdrage aan te leveren. Mensen die niet (meteen) betaald werk kunnen verrichten worden door een zinvolle dagbesteding naar betaald werk begeleidt.

Werken kan grote gezondheidsvoordelen met zich meebrengen. Verschillende wetenschapelijke onderzoeken wijzen uit dat zinvolle betaalde arbeid kan bijdragen aan herstel bij ziekten en aan een gezonde levensstijl. Hoe kunnen we zoveel mogelijk kwetsbare Amsterdammers mee laten doen, met een betaalde baan (al dan niet onder begeleiding) die bijdraagt aan de stad én aan het eigen welzijn? Hierover gaan we in gesprek met een aantal experts op het gebied van arbeidsparticipatie.

donderdag 28 mei 2015, 18.00
IJ Zaal
Deze 49 mensen waren aanwezig