De Stad

Werelderfgoed

In de serie Erfgoed – Marieke Kuipers over lusten én lasten van werelderfgoed.
woensdag 24 feb 2016, 18.00
wo 24 feb 2016, 18.00
Expo

Het ene gebouw of buurtje beschouwen wij als waardevoller dan het andere. Hoe gaan wij met dat erfgoed om? Zorgen we wel goed voor die bijzondere gebouwen? Wanneer hebben we voldoende erfgoed? En wanneer beschouwen we een gebouw of een stedelijk gebied eigenlijk als uniek en waardevol? Zetten we de ontwikkeling van de stad niet juist op slot als we te veel nadruk leggen op erfgoed? In de serie over erfgoed verkent Stadslicht deze thema's aan de hand van een drieluik: over de Amsterdamse School, industrieel erfgoed en de lusten en lasten van UNESCO werelderfgoed.

Bijzondere gebouwen, delen van steden en landschappen kunnen door UNESCO aangemerkt worden als werelderfgoed. Marieke Kuipers gaat in op wat eigenlijk de achterliggende gedachte is achter erfgoedbescherming door de Verenigde Naties. Wat is het belang om op die lijst te staan en wat betekent dat in de praktijk? Gaat het alleen om een vorm van erkenning? Is het een manier om toeristen te trekken? Biedt een plek op de lijst ook bescherming tegen verval?

UNESCOKuipers was zelf betrokken bij de aanvraag bij UNESCO om de Rotterdamse Van Nellefabriek algemeen erkend te krijgen. Bij deze editie van Stadslicht zal zij onder meer ingaan op de complexe procedure die met zo’n aanvraag gepaard gaat en aan de hand van buitenlandse voorbeelden in gaan op de effecten die de erkenning door de belangrijkste erfgoedorganisatie in de wereld met zich meebrengen.

Dit programma is om 19 uur afgelopen.

woensdag 24 feb 2016, 18.00
Expo
Deze 31 mensen waren aanwezig