Global Trends

Wereld zonder insecten

Wat betekent het verlies van deze bestuivers voor onze steden en onze planeet?
woensdag 13 feb 2019, 20.00
wo 13 feb 2019, 20.00
IJ Zaal

Het aantal insecten is de laatste decennia flink afgenomen. En dat is bijzonder slecht nieuws voor de natuur. En dus voor de mens. Experts luiden de noodklok, omdat de gevolgen rampzalig kunnen zijn. Wat betekent het als we op een planeet zonder insecten wonen? En wat kunnen we hier aan doen in de stad?

Met in dit programma onder anderen

Titia Wolterbeek
Directeur Vlinderstichting
Bertus Tulleners
Industrieel ecoloog, partner bij The Rockgroup
Hans de Kroon
Hoogleraar Experimentele Plant Ecology Radboud Universiteit
Tom van de Beek
Social entrepreneur, founder Pollinators en Ondernemers van Nu
Monica Wesseling
Freelance journalist en auteur van Hommel tot Hooiwagen

Wat zijn de gevolgen van een wereld zonder insecten? 
Insectenpopulaties zijn de voorbije eeuw sterk uitgedund. In minder dan dertig jaar tijd verdween wereldwijd meer dan driekwart van alle vliegende insecten. De oorzaken? Overmatig gebruik van insecticiden, verstedelijking, de manier waarop we landbouw bedrijven en klimaat­verandering. Dat insecten hun imago tegen hebben, helpt niet echt. Maar hoewel ze klein van stuk zijn, zijn hun daden groot.

Neem het regenwoud in Puerto Rico. Door de opwarming van de aarde is het aantal insecten daar sinds de jaren zeventig sterk gedaald. Er zijn scenario’s in Centraal-Amerika, een belangrijke plaats voor koffieproductie, waarin binnen een kwarteeuw de productie van koffie enorme klappen krijgt door een gebrek aan bestuivers. Maar ook andere gewassen, zoals chocolade komen op termijn in het gedrang. Wat zullen de precieze gevolgen van een wereld zonder insecten zijn? Wat zeker is, is dat het verdwijnen van insecten meteen een ravage zou aanrichten. De de natuur zoals we die nu kennen zou uiteenvallen en de mens zou geen schijn van kans maken om te overleven. Kunnen we het tij nog keren?

Over de sprekers:

  • Tom van de Beek, nummer 97 van de lijst, is sociaal entrepreneur en drijvende kracht achter onder andere overkoepelende organisatie The Tipping Point, Ondernemers van Nu, MijnStadstuin en platform The Pollinators. Zomaar een aantal van zijn projecten met telkens dezelfde boodschap: pas als we ons weer op een dieper niveau gaan verbinden met de natuur, kan er echt verandering ontstaan.
  • Titia Wolterbeek, nummer 100 op de lijst, leidt als directeur en bestuurder van de Vlinderstichting een relatief kleine organisatie van dertig man. Toch slaagt Wolterbeek er goed in het belang van een gezonde populatie vlinders en libellen onder de aandacht te brengen. Zo praatte ze mee over het deltaplan biodiversiteitsherstel dat in december gepresenteerd werd. Ook is ze betrokken bij de Nationale Bijenstrategie, een reddingsplan voor bijen die lijden onder de bestrijdingsmiddelen die worden ingezet door boeren. Bij de Vlinderstichting is ook een belangrijke rol weggelegd voor duizenden vrijwilligers. Zij leveren onder andere op teldagen waardevolle gegevens aan. Die laten zien hoe vlinders en libellen zich ontwikkelen over langere perioden.
  • De conclusie dat driekwart van de vliegende insecten in de natuur is verdwenen, was vorig jaar oktober groot nieuws. Hoogleraar Experimentele Plant Ecologie Hans de Kroon leidde het onderzoeksproject in Duitsland dat tot deze conclusie kwam. Vanmiddag geeft hij een lezing over het onderwerp. Wat is de oorzaak van het verdwijnen van de insecten? Wat zijn de gevolgen? En hoe ziet een wereld er uit zonder insecten?
  • Bertus Tulleners heeft een achtergrond in ecologie en sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2016 ontwikkelde hij samen met Joris Buis, allebei toendertijd docent aan de Universiteit van Amsterdam, de honours-cursus ‘extinction’: een interdiscipliaire kijk op uitsterven. Hij gaat deze avond dieper in op wat uitsterven betekent en waardoor het wordt veroorzaakt. Maar ook wat het verlies van soorten betekent voor ons persoonlijk, en voor de samenleving als geheel.

 

woensdag 13 feb 2019, 20.00
IJ Zaal
Deze 121 mensen waren aanwezig