De Stad

We staan stil

Hoe houden we de Metropoolregio Amsterdam bereikbaar?
Gratis toegang
maandag 4 sep, 20.00
ma 4 sep, 20.00
Grote zaal
Reageer
Volg dit programma via de livestream

Het mobiliteitsvraagstuk in de Metropoolregio Amsterdam is actueler dan ooit. Terwijl Schiphol in 2050 een verdubbeling van het aantal bezoekers verwacht - toeristen die allemaal de Nachtwacht willen zien - vragen wij ons af hoe Amsterdam hierop voorbereid is. Ten westen van de Houthavens komen 70.000 woningen. Hoe komen al die nieuwe bewoners van en naar hun werk? We staan stil in de metropool. Letterlijk en figuurlijk. Een holistische visie met een drastisch actieplan is nu nodig want we kunnen niet langer stil staan. Wat wordt de volgende grote stap na de oplevering van de Noord/Zuidlijn in 2018? Laat je inspireren en ga het gesprek aan over welke doeltreffende maatregelen we moeten nemen om onze metropool bereikbaar te houden.

Door toenemende files, rondom en in de stad Amsterdam, en overvolle treinen dreigen we als metropool langzaam dicht te slibben. Zonder passende maatregelen worden de komende vijf jaar 70 procent meer files en een toename van 5 procent meer treinreizigers per jaar verwacht. Dit blijkt uit cijfers van het mobiliteitsbeeld van 2016 en de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse.

Om hier passende maatregelen voor te treffen moeten er op kleine en grote schaal investeringen in ons mobiliteitsnetwerk worden gedaan. Aangezien grote infrastructurele projecten doorgaans een lange doorlooptijd hebben, moeten we nu al beslissingen maken die pas over 5 a 10 jaar de bereikbaarheid van de stad gaan verbeteren. Maar welke beslissingen passen bij een sterk groeiende metropoolregio als Amsterdam? En in hoeverre biedt bijvoorbeeld Smart Mobility en MaaS (Mobility as a Service) op de korte en lange termijn oplossingen?

Misschien een nog belangrijkere vraag is ; Wat voor stad we willen zijn in de toekomst? We denken nog al te vaak dat Amsterdam een stad is van 800.000 inwoners, maar eigenlijk is het al een metropool van bijna 2,5 miljoen inwoners. Een stad die gelijk staat aan evenveel inwoners als in Parijs. Hierbij hoort metropolitaans denken, met als voorbeeld het doortrekken van de metro naar Schiphol, een Oost-west verbinding naar Almere en een ring die niet ophoudt bij de A10 maar verder strekt naar de A5 en de A9. Het is tijd om anders na te denken over de bereikbaarheid van onze stad en op zoek te gaan naar oplossingen die op korte en lange termijn geïmplementeerd kunnen worden.

  • We trappen de bijeenkomst af met mobiliteitsexpert Geert Kloppenburg. Hij zal ons letterlijk  met de neus op de feiten drukken en aan de hand van indrukwekkende cijfers laten zien wat onze metropool te wachten staat als we niets ondernemen.
  • Op basis van deze inleiding reflecteren verschillende deskundigen hierop vanuit overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en wetenschap en vullen zij aan waar nodig.
  • Tijdens de tweede helft van de avond gaan we aan ontwerptafels met elkaar op zoek naar oplossingen om onze stad de komende jaren bereikbaar te houden.

Onze programma's worden financieel mede mogelijk gemaakt door:

Gratis toegang
maandag 4 sep, 20.00
Grote zaal
Reserveer
Deze 77 mensen zijn aanwezig