De Stad

We staan stil

Hoe houden we de stad en de Metropoolregio Amsterdam bereikbaar?
maandag 4 sep 2017, 20.00
ma 4 sep 2017, 20.00
Grote zaal

Het mobiliteitsvraagstuk in de Metropoolregio Amsterdam is actueler dan ooit. Terwijl Schiphol in 2050 een verdubbeling van het aantal bezoekers verwacht - toeristen die allemaal de Nachtwacht willen zien - vragen wij ons af hoe Amsterdam hierop voorbereid is. Ten westen van de Houthavens komen 70.000 woningen. Hoe komen al die nieuwe bewoners van en naar hun werk? We staan stil in de metropool. Letterlijk en figuurlijk. Een holistische visie met een drastisch actieplan is nu nodig want we kunnen niet langer stil staan. Wat wordt de volgende grote stap na de oplevering van de Noord/Zuidlijn in 2018? Laat je inspireren en ga het gesprek aan over welke doeltreffende maatregelen we moeten nemen om onze metropool bereikbaar te houden.

Let op: we hebben 290 plaatsen beschikbaar in onze grote zaal. Op dit moment zijn ze allemaal gereserveerd. Heb je geen reserering? Houd dan deze pagina in de gaten. Als iemand zijn reservering annuleert komt er een plekje vrij.

Door toenemende files, rondom en in de stad Amsterdam, en overvolle treinen dreigen we als metropool langzaam dicht te slibben. Zonder passende maatregelen worden de komende vijf jaar 68 procent meer files en een toename van 5 procent meer treinreizigers per jaar verwacht. Dit blijkt uit cijfers van het mobiliteitsbeeld van 2016 en de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse.

Om hier passende maatregelen voor te treffen moeten er op kleine en grote schaal investeringen in ons mobiliteitsnetwerk worden gedaan. Aangezien grote infrastructurele projecten doorgaans een lange doorlooptijd hebben, moeten we nu al beslissingen maken die pas over 5 a 10 jaar de bereikbaarheid van de stad gaan verbeteren. Maar welke beslissingen passen bij een sterk groeiende metropoolregio als Amsterdam? En in hoeverre biedt bijvoorbeeld Smart Mobility en MaaS (Mobility as a Service) op de korte en lange termijn oplossingen?

Misschien een nog belangrijkere vraag is ; Wat voor stad we willen zijn in de toekomst? We denken nog al te vaak dat Amsterdam een stad is van 800.000 inwoners, maar eigenlijk is het al een metropool van bijna 2,5 miljoen inwoners. Een stad die gelijk staat aan evenveel inwoners als in Parijs. Hierbij hoort metropolitaans denken, met als voorbeeld het doortrekken van de metro naar Schiphol, een Oost-west verbinding naar Almere en een ring die niet ophoudt bij de A10 maar verder strekt naar de A5 en de A9. Het is tijd om anders na te denken over de bereikbaarheid van onze stad en op zoek te gaan naar oplossingen die op korte en lange termijn geïmplementeerd kunnen worden.

  • We trappen de bijeenkomst af met mobiliteitsexpert Geert Kloppenburg. Hij zal ons letterlijk met de neus op de feiten drukken en aan de hand van indrukwekkende cijfers laten zien wat onze metropool te wachten staat als we niets ondernemen.
  • Op basis van deze inleiding reflecteren verschillende deskundigen hierop vanuit overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en wetenschap en vullen zij aan waar nodig.
  • Tijdens de tweede helft van de avond gaan we met elkaar in gesprek over welke maatregelen er genomen moeten worden, om op korte en lange termijn het verkeer en vervoer in de metropool op een duurzame wijze in beweging te houden.
maandag 4 sep 2017, 20.00
Grote zaal
Deze 286 mensen waren aanwezig