De Stad

De volgende halte

Van OV naar deelvervoer: Hoe houden ov-knooppunten in combinatie met deelvervoer Amsterdam en de Metropoolregio bereikbaar?
woensdag 15 nov 2017, 20.00
wo 15 nov 2017, 20.00
Grote zaal

Met een sterk groeiende metropool neemt de druk op de bereikbaarheid van Amsterdam in hoog tempo toe. Overvolle treinen, metro’s, bussen en drukte op de weg leiden niet alleen tot irritatie, maar zorgt ook voor economische schade en ongelukken. Noodzakelijke investeringen in infrastructuur voor onze sterk groeiende metropool blijven achterwege. Als we nu niks doen komen we letterlijk en figuurlijk stil te staan. In deze aflevering richten we ons op de zogenaamde ov-knooppunten in combinatie met deelvervoer (fiets, auto, scooter, etc). Hoe kunnen we de overgang van vervoersmiddelen zo soepel mogelijk laten verlopen? En hoe passen we onze huidige infrastructuur in de MRA op het ov aan?

  • Data-analist Roland Kager bekijkt het mobiliteitsvraagstuk vanuit de verwachte groei van het aantal reizigers. Door het frequenter laten rijden van treinen verwachten de Amsterdamse stations in 2030 50% meer reizigers te ontvangen, met als gevolg ingrijpende verbouwingen. Juist nu is het belangrijk om na te denken op welke knooppunten we moeten inzetten om tot duurzame en toekomstbestendige knooppunten te komen. Maar de integratie van stad, busbaan, fietspad en spoor vergt de nodige organisatie. Waar liggen de kansen voor de ontwikkeling van knooppunten in combinatie met deelvervoer? En wanneer is een knooppunt succesvol?
  • Harm Wassink is als partner bij UNStudio betrokken bij The Hub: een multimodaal verkeersknooppunt waarin alle reismogelijkheden samenkomen. We gebruiken The Hub als Case Study en vragen ons af óf en op welke termijn dit soort hubs in Amsterdam ingezet zouden kunnen worden.
  • Om een dergelijk plan te realiseren verreist een samenwerking tussen een groot aantal partijen. Met het Mobility Council, bestaande uit een breed scala aan mobiliteitsexperts waaronder Geert Kloppenburg, Robert Jan ter Kuile, Barend Kuenen en Cathelijne Hermans, gaan we in gesprek om te achterhalen op welke knooppunten we moeten inzetten en wat de haalbaarheid is van dit soort projecten. Welke vormen van samenwerking zijn nodig? Hoe komen de verschillende modaliteiten efficiënt samen? En hoe financieren we het?

The Hub

The Hub is een multidisciplinaire studie naar de mogelijkheden voor integratie van infrastructurele en stedenbouwkundige ontwikkelingen rond de Amsterdamse ringweg A10 en de Lelylaan. In The Hub (een samenwerking tussen architecten/stedenbouwkundigen van UNStudio, adviseurs mobiliteit van Goudappel Coffeng, data specialisten van Geophy en producent van automatische voertuigen 2getthere) kunnen reizigers overstappen van eigen vervoer op het ov, van benzineauto’s op elektrisch vervoer en van auto naar fiets of te voet. Naast parkeervoorzieningen, restaurants en winkels, is er bij The Hub ook een stop voor CityPods, een nieuw alternatief voor openbaar vervoer. Is dit het knooppunt van de toekomst?

woensdag 15 nov 2017, 20.00
Grote zaal
Deze 169 mensen waren aanwezig