De Stad

Wat zijn datacommons?

Startbijeenkomst Mobiliteitslab over de toekomst van data in mobiliteit.
donderdag 26 sep 2019, 20.00
do 26 sep 2019, 20.00
Expo

Het gebruik van data neemt sterk toe, ook in de mobiliteitssector. Denk daarbij aan OV-data, maar ook aan data van bijvoorbeeld routeplanners, e-steps en deelfietsen. Inzichten uit deze data kunnen van grote waarde zijn. Hoe gaan we daarmee om? Wat gebeurt er met onze data? En welke invloed hebben burgers op het gebruik van hun data? Tijdens deze startbijeenkomst van het Mobiliteitslab verkennen we de toekomst van mobiliteit en datacommons met onderzoekers, gebruikers en andere experts.

Wat zijn datacommons?

Op deze avond verkennen we de toekomst van mobiliteitsdata. Wat is een aangename stad om in te leven? En hoe kunnen datastromen gebruikt worden om de infrastructuur te optimaliseren? Deze publieksavond is de kans om jouw perspectief te laten horen. De input op de avond zal worden meegenomen naar de designbijeenkomsten van het Mobiliteitslab Fietsdatacommons.

In het Mobiliteitslab Datacommons wordt onderzocht hoe het gebruik van fietsdata kan worden vormgegeven. Dat wordt gedaan aan de hand van het concept van datacommons. Datacommons zijn dataplatformen voor gemeenschappelijk gebruik waarbij de gemeenschap gezamenlijk de regels voor toegang en gebruik opstelt. De datacommons zijn een nieuwe manier om de data te organiseren en terug te geven aan de burger.

Het Mobiliteitslab Fietsdatacommons wordt georganiseerd door CTO Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en Waag. Aan de hand van welke randvoorwaarden de partijen data willen delen binnen datacommons wordt samengewerkt. Deze startbijeenkomst is één van de twee publieksavonden die wordt georganiseerd. Daarnaast worden er ook designsprints georganiseerd waarvoor inwoners, ondernemers en beleidsmakers zullen worden uitgenodigd.


  • Ruben Verborgh is professor semantisch-webtechnologie aan de Universiteit Gent en onderzoeker aan de Decentralized Information Group van MIT. Samen met Tim Berners-Lee, uitvinder van het www, werkt hij aan Solid: een nieuwe architectuur voor het web.
  • Vincent Lau is adviseur verkeersmanagement bij de gemeente Amsterdam. Hij houdt zich bezig met vraagstukken rondom smart mobility en maakt deel uit van het Landelijk Verkeersmanagement Beraad. Vincent zal inzicht geven in de stand van de techniek, de visie van de gemeente op fietsdata, slimme mobiliteit en de projecten die de komende tijd op til staan.
  • Janine Hogendoorn is oprichtster en directeur van Ring-Ring®, een platform dat waarde toekent aan daadwerkelijk fietsgebruik. De sociale- en impact onderneming zorgt ervoor dat elke fietskilometer een waarde krijgt die het verdient vanuit vijf elkaar versterkende stakeholders: inwoners, winkels, zorgverzekeraars, (lokale) overheden en werkgevers. Janine is daarnaast expert op het gebied van gedragsverandering en duurzame mobiliteit.
donderdag 26 sep 2019, 20.00
Expo
Deze 42 mensen waren aanwezig