De Stad
Podium voor Architectuur

Wat is het DNA van een betere luchthavenregio?

Hoe kan Schiphol zijn voormalige positie als ‘de beste van Europa’ terugwinnen?
vrijdag 22 jan 2016, 13.00
vr 22 jan 2016, 13.00
Grote zaal

Sinds 2012 organiseert Podium voor Architectuur jaarlijks een luchthavensymposium. Dit vierde symposium richt zich op de veranderende wereldorde en daarmee de posities van de luchthavens die ertoe doen. Wat betekent deze ontwikkeling voor Schiphol? De beleidsdiscussie lijkt niet verder te reiken dan de start- en landingsbanen en de aansluiting op het openbaar vervoer van Amsterdam. Er zijn echter meer factoren die de luchthaven uniek maken: het ommeland, ofwel de Metropo(o)lder, met lucht, water, ruimte en een uitstekende infrastructuur. Schiphol, zo kunnen we in diverse artikelen lezen, wil zich profileren als ‘de beste luchthaven van Europa, met de beperkte ruimte die er is.’ Het lijkt duidelijk dat Schiphol het niet van de groei moet hebben. Kan Schiphol zijn voormalige positie als ‘de beste’ terugwinnen door niet meer één van de grootsten te zijn, maar door één van de betere luchthavenregio’s te zijn?

Het gedachtegoed binnen de symposia van 2015 en 2016 focust zich op demografische, geografische, economische en ecologische factoren, vanuit de basisprobleemstelling De nieuwe fase van West-Europa: wat zijn de grenzen van de luchtvaart?’ Wat zijn de reële kansen voor de toekomst? Bouwstenen (kunnen) zijn: Circulaire Hotspot op Schiphol Trade Park, wonen rond de geluidscontour, Air Side-wonen, passende voedselproductie, startups en ontwerpen op logistiek.

Tijdens het symposium van 22 januari 2016 spreken en denken deskundigen vanuit diverse disciplines buiten de kaders, onder leiding van moderator Menno van der Veen.

Opening

Adam Elzakalai (wethouder EZ, RO en Luchthavenzaken gemeente Haarlemmermeer)

Kees Smilde (CASE Begeleiding, Organisatie Advies & Management)
Hoe kunnen we het bestaande denken achter ons laten en met een nieuwe manier over de toekomst van de luchthaven nadenken en tijdens het symposium de sprekers beluisteren? Een pleidooi voor niet causaal denken, over de bestaande grenzen heen luisteren en denken.

De nieuwe fase van West Europa: wat zijn de grenzen van de luchtvaart?

Reinier de Graaf (partner OMA, directeur AMO)
Decennia lang hebben we luchthavens gezien als logistieke machines, maar de zogenaamde raison d’être van luchthavens is niet meer dan een voorwendsel. Luchthavens zijn veel meer: winkelcentra, hotelketens, vastgoed bedrijven… Niet langer is de luchthaven een uit de stad verbannen ongemak, maar de aanjager van zijn eigen stad: de Airport City. (Lees hier het artikel The Possibility of an Airport, in de Huffington Post)

Guillaume Burghouwt (hoofd Luchtvaartonderzoek SEO economisch onderzoek)
De nieuwe fase van West Europa: wat zijn de grenzen van de luchtvaart? Een tijdreis van 25 jaar over de veranderingen van de markt naar de mogelijkheden van toekomst op basis van trends vanuit onderzoek en het huidige economisch perspectief. Maar ook; wat zijn de onzekere factoren?

Wat is het DNA van een betere luchthavenregio?

Jeanet van Antwerpen (CEO SADC)
SADC werkt aan de gebiedsontwikkeling van Schiphol Trade Park en in het bijzonder aan de ontwikkeling van het plangebied The Valley, circulaire hotspot op Schiphol Trade Park.

De regio heeft behoefte aan een groei, waarin de leefbaarheid centraal staat. De huidige tijd dwingt tot een ander type denken. Wat zijn de kansen voor een meer circulaire ontwikkeling voor het gebied?

Helen Toxopeus (Erasmus School of Economics, New Economics)
Wat zijn de ‘commons’ (gemeenschappelijke bronnen) waar Schiphol regio mee te maken heeft (schone lucht, stilte) en coördinatie oplossingen voor moet vinden? Wat zorgt ervoor dat mensen bereid zijn financieel bij te dragen aan ‘commons‘? Hoe kunnen we deze kennis (financiële innovatie / gedrag) toepassen om meer samenwerking rondom de commons in Schiphol regio te organiseren? Kan bijvoorbeeld KLM experimenteren met het anders aanbieden van Carbon Credits?

Isabelle Vries (senior adviseur Corporate Strategy van Havenbedrijf Rotterdam en programmamanager van het uitvoeringsprogramma Havenvisie 2030)

De Mainport Rotterdam staat voor een tijdperk van grote veranderingen die van invloed zullen zijn op de containersector, het gebruik van fossiele grondstoffen en de invloed van automatisering en robotisering. Hoe blijft de haven ook in de toekomst economische en maatschappelijk toegevoegde waarde creëren?

 Joost van Faassen (Beleidsmedewerker Gemeente Haarlemmermeer)
Een sterke luchthaven heeft een sterke regio nodig en andersom. Wat is de nieuwe benadering voor de luchthavenregio? Hoe gaat deze vormgegeven worden als we op de huidige weg door blijven gaan? De hinderdiscussie en de sociaal-maatschappelijke, ruimtelijke en economische dynamiek lijken elkaar tegen te gaan staan. Of is er een toch een oplossing?

Joost van Faassen werkt voor de gemeente Haarlemmermeer aan een onderzoek naar de mogelijkheden van een Internationale Bauausstellung. 

Kai van Hasselt (Shinsekai Analysis)
Kai van Hasselt zoekt naar betekenis van de toekomst van de luchthavenregio in de spiegeling van maatschappelijke en economische trends en hoe die van invloed kunnen zijn op Schiphol en de regio. Kai van Hasselt werkte samen met Urhahn Urban Design aan een quickscan voor een Internationale Bauausstellung in de MRA.

Liesbeth van der Pol (Supervisor Architectuur en Stedenbouw Schiphol)
De luchthaven als plek in het stedelijk weefsel. Hoe kan de luchthaven aangesloten worden op de stad en daar een onderdeel van worden? Hoe verbeter je de verbindingen tussen stad en luchthaven?

­­­

Roel in ‘t Veld (Hoogleraar Tilburg University, strateeg)
Vanuit Randloos denken over de toekomst van de luchthaven tot slot, reflecteert Roel in ’t Veld op de diversiteit aan inhouden, op de mogelijke synchroniciteit in ontwikkeling, de denkwijzen en de visies op de toekomst van de luchthaven opdat we allen met vragen de zaal verlaten.

Een reflectie op de diversiteit aan inhouden vanuit Randloos denken.

Met illustraties van Eric Smilde

Programma

13.30-13.50 Opening

Adam Elzakalai (Wethouder EZ, RO, Luchthavenzaken gemeente HM)
Kees Smilde (CASE Begeleiding, Organisatie Advies en Management)

De nieuwe fase van West Europa: wat zijn de grenzen van de luchtvaart?
Factoren demografisch / geografisch / economisch/ecologisch en de tijdlijn 100 jaar tot stand van zaken nu

13.50-14.10

Reinier de Graaf (partner OMA/directeur AMO)

14.10-14.30

Guillaume Burghouwt (Head of SEO Aviation Economics)

14.30-14.50 Pauze

Wat is het DNA van een betere luchthavenregio?
De Conceptstore / Connected Area

14.50-15.30

Jeanet van Antwerpen (CEO SADC)
Helen Toxopeus (Erasmus School of Economics, New Economics)

15.30-15.50

Isabelle Vries (Senior advisor Corporate Strategy, Havenbedrijf Rotterdam)

15.50-16.30

Joost van Faassen (beleidsmedewerker Gemeente HM)
Kai van Hasselt (Shinsekai Analysis)

16.30-16.50

Liesbeth van der Pol (Supervisor Architectuur en Stedenbouw Schiphol)

16.50-17.05 Reflectie

Roel in ’t Veld (Hoogleraar Tilburg University, strateeg) reflectie

17.05-17.30 Afsluitend gesprek
vrijdag 22 jan 2016, 13.00
Grote zaal
Deze 165 mensen waren aanwezig