De Stad
Stem op een Vrouw

Provinciale Staten en Waterschappen: #StemopeenVrouw!

Een niet-zo-ver-van-je-bed-show over hoe de verkiezingen jou raken met Stem op een Vrouw.
vrijdag 15 mrt 2019, 20.00
vr 15 mrt 2019, 20.00
Studio

De stemopkomst van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen is sinds 1931 gehalveerd. Dit komt waarschijnlijk deels door het hoge ver-van-je-bed-show gehalte van deze verkiezingen. Waar stemmen we eigenlijk voor op 20 maart? En op wie kunnen we dan stemmen? Het aantal vrouwen dat verkozen kan worden, laat nogal te wensen over. Van de kieslijsten is slechts 31,8 procent van de Provinciale Staten-kandidaten vrouw. Tijdens deze avond brengen we de aankomende verkiezingen dichterbij (je bed), vanuit verschillende vrouwelijke perspectieven. Met hulp van veelal vrouwelijke journalisten, ondernemers en onderzoekers worden verschillende vraagstukken die er op tafel liggen tijdens deze verkiezingen uitgelegd. Het doel van de avond? Dat je weet waarom je op 20 maart gaat stemmen, en dat je stemt op een vrouw uiteraard!

We onderzoeken het belang van de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen aan de hand van drie deelonderwerpen, die elk door verschillende vrouwelijke sprekers belicht worden.

Waterschappen

  • Hetty Klavers – Waterschapsbestuurder, dijkgraaf van het Waterschap Zuiderzeeland. Tevens bestuurslid bij de Unie van Waterschappen – zal over haar werk als dijkgraaf vertellen.
  • Dorien Partiman-Stet – Historica op het gebied van water, gids Rijkswaterstaat en assistent-curator Poldermuseum Heerhugowaard – zal verschillende facetten van water-management bespreken. 
  • Fleur van Gool – MSc Earth Sciences, met specialisme in zeewetenschappen, Universiteit Utrecht – zal verhalen over kustbewaking en de rol van de natuur bij dijkversterking. 

Bonaire

  • Alfrida Martis – Masterstudent Mediastudies UvA. Researcher/educator Chief Diversity Officer-team UvA – zal vertellen over de Provinciale Statenverkiezingen op Bonaire. 

Provinciale Staten
Drie Statenleden gaan in gesprek over hun werk en ervaringen in de Provinciale Staten:

  • Naomie Matil. Statenlid PvdA Zuid-Holland. Fractiesecretaris en woordvoerder bestuur, financiën, goed werk & cultureel erfgoed in de commissies Bestuur & Middelen. Tevens communicatiedeskundige.
  • Claudia Weemhoff. Statenlid D66 Noord-Holland. Woordvoerder Natuur, Landbouw en Landschap, Lid van commissie Natuur, Landschap, Milieu en Water (NLMW).
  • Rina van Rooij. Statenlid/vice fractievoorzitter PvdA Noord-Holland. Lid Commissie Economie, Energie en bestuur, Portefeuillehouder Economie en Wind op Land.

 

 

 

vrijdag 15 mrt 2019, 20.00
Studio
Deze 37 mensen waren aanwezig