De Stad

Waddenspecial

Zonnepanelenweides, 24-uurs composthopen en lokale energiecoöperaties: de Waddeneilanden als circulaire koplopers.
woensdag 24 jan 2018, 20.00
wo 24 jan 2018, 20.00
Studio
Reageer

De Waddeneilanden worden vaak gezien als de ideale plek voor een vakantie in de natuur of als unieke locatie voor een betoverend festival. Maar ze zijn meer dan dat. Ameland, Vlieland en Terschelling behoren tot de top 10 meest duurzame gemeenten en de eilanden hebben gezamenlijk de ambitie om in 2020 zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie. Daarnaast zetten ze zich volop in om kringlopen te sluiten en zo circulair te worden. Wat kunnen wij als stad leren van de Waddeneilanden?

Eilanden als living lab voor de circulaire economie

Nadine Galle en Gerard Roemers (een echte Amelander) onderzoeken als duurzaamheidsconsultants bij Metabolic de werking van eilanden als natuurlijke living labs: initiatieven op eilandschaal leveren namelijk de nodige inzichten op voor veelbelovende circulaire ontwikkelingen. Afgelopen zomer startte Metabolic met een pilot op Vieland waarin er gegevens van bron- en afvalstromen verzameld en gevisualiseerd werden. Dit onderzoek geeft de bewoners en belanghebbenden nieuwe inzichten in hoe ze kringlopen kunnen sluiten en de ambitieuze zelfvoorzieningsdoelen van 2020 kunnen halen.

Eric Hercules werkt als wethouder van gemeente Texel aan een duurzaam landschap en duurzaam toerisme met als basis de ambitie voor een energieneutraal Texel in 2020. Een doelstelling die in 2010 is verbreed naar een circulaire economie en duurzame samenleving. Texel is leidend in zilte landbouw en duurzamere visserij en op initiatief van bewoners is coöperatie TexelEnergie opgericht. Proeftuin Texel blijft veel opleveren. Alle openbare verlichting is energie-neutraal, het openbaar vervoer is uitgebreid en vraaggestuurd, huizen en vakantiehuizen zijn verduurzaamd en 100 sociale woningen worden duurzaam, flexibel en in een landschap gebouwd. 

Tijl Couzij is projectleider bij Lab Vlieland, een stichting die zich in praktische zin inzet voor de versnelling van de circulaire transitie met lokale projecten en schaalbare oplossingen. Festivals en de Waddeneilanden fungeren als testgrond voor concrete duurzame innovaties en de ontwikkeling van de circulaire economie.

Samen sneller duurzaam, dat is de missie van Urgenda. Als projectleider duurzame waddeneilanden ligt de focus van Antoine Maartens op de transitie naar een non-fossiele energievoorziening om de eilanden zo CO2-vrij te maken.

woensdag 24 jan 2018, 20.00
Studio
Deze 60 mensen waren aanwezig