De Stad
Boekpresentatie Gabriël van den Brink

‘Waartoe is Nederland op Aarde?’

Met Halleh Ghorashi, Ad Verbrugge, Martin Sommer, Steven de Waal en Gabriël van den Brink.
dinsdag 10 apr 2018, 20.00
di 10 apr 2018, 20.00
IJ Zaal

Toen prinses Maxima zei dat dé Nederlandse identiteit eigenlijk niet bestaat, reageerden veel Nederlanders als gestoken door een wesp. Tien jaar verder is het gesprek over deze kwestie niet geluwd. Integendeel: ze roept heftige reacties op waarbij nationalisten en kosmopolieten het hoogste woord voeren. Het boek 'Waartoe is Nederland op aarde?' draagt bij aan het gesprek over de Nederlandse identiteit. Kan er worden gesproken over typisch Nederlandse omgangsvormen? Hoe kijken migranten of nieuwkomers tegen deze situatie aan en hoe verhoudt de Nederlandse identiteit zich tot processen als globalisering en Europese eenwording?

Het publieke debat over de Nederlandse identiteit woedt in alle hevigheid. De globalisering zou de nationale staat van zijn betekenis beroven terwijl dé Nederlandse identiteit niet zou bestaan. De auteurs van ‘Waartoe is Nederland op aarde?’ gaan echter dwars tegen deze denkbeelden in. In hun ogen is ‘Nederland’ een relevante categorie en laat het eigene van de Nederlandse maatschappij zich wel degelijk in kaart brengen. Met dit boek proberen zij te laten zien hoe het eigene van Nederland op economisch, politiek en cultureel gebied vorm krijgt en welke motieven in de Nederlandse levenswijze te herkennen zijn. Het gevoel van nationale verbondenheid zou vooral leven onder laagopgeleide Nederlanders, maar in deze bundel wordt het debat over nationale eigenheid op een academisch niveau gevoerd. De waardering van de geschiedenis hoeft niet te leiden tot conservatisme, omdat je bij het vormgeven van de toekomst altijd op het verleden moet voortbouwen. Zo zoeken de auteurs op tal van punten naar een alternatief voor bestaande denkbeelden. Ze proberen een verhaal te ontwikkelen dat verleden, heden en toekomst op een zinvolle wijze met elkaar verbindt en zo de tegenstellingen van het huidige debat te boven gaat.

dinsdag 10 apr 2018, 20.00
IJ Zaal
Deze 42 mensen waren aanwezig