Global Trends

Waarom zijn vluchtelingen niet welkom?

Vluchtelingen, migratie en mensenrechten - dé uitdaging van Europa.
dinsdag 22 jan, 20.00
di 22 jan, 20.00
Grote zaal
Reageer
Volg dit programma via de livestream

Weekblad De Groene Amsterdammer organiseert in samenwerking met Human Rights Watch (HRW) een debat over de vraag waarom migratie de laatste jaren – maar ook al in het verleden – binnen Europa toenemend voor politieke verdeeldheid, polarisatie en spanning zorgt. Hoe komt het dat zoveel landen bang zijn voor de komst van vluchtelingen en mensen zich daar ongemakkelijk bij voelen?

Historische en huidige context van migratie Europa
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. Want hoe werd er aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog omgegaan met (joodse en politieke) vluchtelingen? En wat was de context waarin die verdragen werden gesloten? En ten slotte, hoe staat het nu met de omgang van vluchtelingen naar en binnen Europa in relatie tot deze verdragen en de mensenrechtensituatie in vluchtelingenkampen aan de grenzen van Europa?

dinsdag 22 jan, 20.00
Grote zaal
Reserveer
Deze 47 mensen zijn aanwezig