De Stad

Geannuleerd – Waar blijven de extra woningen?

Locaties genoeg in regio Amsterdam, maar de productie blijft achter. Hoe komt dat?
maandag 11 dec 2017, 20.00
ma 11 dec 2017, 20.00
Grote zaal
Reageer

In de Metropoolregio Amsterdam worden onvoldoende woningen gebouwd. Locaties genoeg, maar de productie blijft ver achter bij de almaar toenemende vraag. Hoe komt dat? En wat kan er aan worden gedaan? Moet de provincie meer regie nemen? De MRA? Kan minister Ollongren de woningproductie niet aanjagen?

Programma:

 • Debat – Hoe versnellen we de woningproductie in de regio Amsterdam?
  Met Tjeerd Herrema (Wethouder Ruimte, Wonen en Wijken Almere), Egbert de Vries (Directeur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties), Joke Geldhof (Gedeputeerde Noord-Holland Ruimtelijke Ordening en Wonen) en Tobias Verhoeven (commercieel directeur Synchroon).
 • Column – Huisvesting kwetsbare doelgroepen
  De wooninspecteur terug in de wijk? Stephan Steinmetz beschreef in ‘Asterdorp, een Amsterdamse geschiedenis van verheffing en vernedering‘ aspecten uit het leven van bewoners van het ‘dorp van ontoelaatbaren’. Moet een woningcorporatie weer meer dan een goede verhuurder willen zijn?
 • Debat – Voelen we ons nog thuis in de wijk?
  Ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen, extramuralisering en immigratie brengt meer kwetsbare bewoners in de wijk en sociale huurwoningen zijn alleen nog toegankelijk zijn voor de laagste inkomensgroepen. Dertig procent van de vrijkomende sociale huurwoningen wordt toegewezen aan ‘kwetsbare groepen’. Vraagt dit een andere rol van woningcorporaties? Moeten de ‘doelgroepen’ beter worden verspreid in de stad? En hoe beperk je overlast en verlies van sociale cohesie? Met Bente London (Directeur Beterburen), Hester van Buren (Bestuursvoorzitter Rochdale) en Harry Doef (Directeur Zorg Leger des Heils).
 • Pitch – Starters Up! Innovatieve woonvorm voor gemengde huisvesting
  Eigen Haard bereidt een bijzonder woonproject voor waarbij zo’n dertig huishoudens, voor een deel afkomstig uit bijzondere doelgroepen, een woongemeenschap gaan vormen. Starters Up! is een variant op het Startblok-concept met gemengde huisvesting, maar dan kleinschalig en met een andere doelgroep. Met Elmy Everaert, adviseur woonbeleid Eigen Haard.
maandag 11 dec 2017, 20.00
Grote zaal
Deze 104 mensen waren aanwezig