De Stad
Global Trends

Vooruitkijken met de politieke leiders van de stad

Gesprekken over onze stad over tien jaar.
maandag 31 aug 2015, 20.00
ma 31 aug 2015, 20.00
Grote zaal

Tijdens deze eerste aflevering van Amsterdam 2025 komen de politiek leiders van Amsterdam aan het woord. Jan Paternotte (D66), Eric van der Burg (VVD) en Laurens Ivens (SP) presenteerden vorig jaar een verrassende coalitie met een ambitieus programma. Voor de eerste keer in meer dan 60 jaar zonder de PvdA. Fris terug van het zomerreces blikken we terug op dit eerste jaar. Samen ook met de oppositieleiders Marjolein Moorman (PvdA) en Rutger Groot Wassink (GL).

Maar vooral gaat deze avond over vooruit kijken, en wel naar het jaar 2025. Nog tien jaar te gaan naar het jaar waarin Amsterdam haar 750ste verjaardag viert. In welke stad willen we dan leven? De beslissingen die nu politiek worden genomen zullen over tien jaar werkelijkheid zijn. Hoe willen de politieke leiders dat de stad zich ontwikkelt de komende jaren? Wat is hun visie en ambitie? Welke ontwikkelingen uit de afgelopen jaren willen ze verduurzamen? Welke moeten worden tegengegaan? En vooral: welke concrete keuzes gaan ze daar voor maken?

Deze eerste aflevering van Amsterdam 2025 staan de opgaven van tweedeling in de stad en duurzaamheid centraal. Deze vraagstukken zullen worden ingeleid door specialisten op dat gebied. Zij geven ons hun analyse en visie. Jeroen Slot, directeur Bureau Onderzoek en Statistiek, zal aan de hand van de cijfers van zijn organisatie een schets geven van de toenemende tweedeling? Langs verschillende domeinen brengt hij een ontwikkeling in beeld die laat zien dat arm en rijk steeds verder uit elkaar groeien en vooral ook geografisch steeds meer van elkaar gescheiden leven.

Pallas Agterberg, directeur Strategie bij Alliander, geeft ons een indruk van de opgaven op het gebied van duurzaamheid die ons in de aankomende jaren te wachten staat. Wat gebeurt er als we niets of te weinig doen? En vooral ook, waar liggen de kansen en wat kunnen we nu in gang gaan zetten met het oog op grote veranderingen in de toekomst?

© Klaas-Bintert de Haan

© Klaas-Bintert de Haan

maandag 31 aug 2015, 20.00
Grote zaal
Deze 372 mensen waren aanwezig