De Stad

Voor de zekerheid

De tweede WRR-verkenning over flexibiliteit en de toekomst van arbeid.
dinsdag 7 feb 2017, 20.00
di 7 feb 2017, 20.00
Grote zaal

Steeds minder mensen hebben een vaste baan, en de onzekerheid op de arbeidsmarkt neemt toe. Wat zijn de mate en vormen van flexibilisering, en wat zijn daarvan de gevolgen? Waar worden die door veroorzaakt? En hoe gaan we daar verstandig mee om? De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) presenteert de WRR-verkenning "Voor de zekerheid: De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid". Omdat minister van SZW Lodewijk Asscher verhinderd is, zal Bernard ter Haar, directeur-generaal op het ministerie van SZW, de verkenning namens hem in ontvangst nemen en er op reageren

Cove Voor de ZekerheidIn “Voor de zekerheid” gaan sociologen, economen, juristen en andere wetenschappers in op belangrijke trends op de arbeidsmarkt en ontwikkelingen in de organisatie van de arbeid. Steeds meer werk is op basis van een tijdelijk contract, het aantal zelfstandigen is sterk toegenomen, en de organisatie van veel werk verandert. Tegelijkertijd maken diverse gremia zich zorgen of de flexibilisering in Nederland niet doorschiet. 

Er is een intensief maatschappelijk debat ontstaan over de toekomst van de arbeidsmarkt, waar dit boek een bijdrage aan wil leveren. Teruggaan naar vroeger is niet mogelijk en niet wenselijk; er zijn geen simpele antwoorden. Maar de overheid, bedrijven, werkgevers- en werknemersorganisaties, en ook burgers hebben invloed op hoe we werken. Het gaat erom de flexibele arbeidsmarkt zo te organiseren dat die past bij de economie en samenleving die we wensen, én tegelijkertijd flexibel werkenden meer zekerheden te bieden. 

De aanwezigen krijgen na afloop een gedrukt exemplaar van de nieuwe WRR-verkenning “Voor de zekerheid” (onder redactie van Monique Kremer, Robert Went en André Knottnerus).

“Voor de zekerheid” is de tweede verkenning van het WRR-project over de toekomst van werk. De eerste verkenning “De Robot de Baas” werd op 8 december 2015 in Pakhuis De Zwijger gepresenteerd. Bekijk deze bijeenkomst hieronder terug.

https://vimeo.com/148329564

dinsdag 7 feb 2017, 20.00
Grote zaal
Deze 290 mensen waren aanwezig