Global Trends

Virtual empathy

Kan virtual en augmented reality worden ingezet om empathie en begrip te ontwikkelen?
woensdag 23 nov 2016, 19.30
wo 23 nov 2016, 19.30
IJ Zaal
Reageer

Empathie is het vermogen om jezelf te verplaatsen in de positie een ander en te begrijpen wat die ander ervaart of voelt. Hoe verder mensen van ons af staan, vanwege bijvoorbeeld hun achtergrond, cultuur, religie en bijbehorende morele codes, des te moeilijker we het soms lijken te vinden om die mensen te begrijpen en begrip te tonen voor hun positie of juist problemen. Virtual reality lijkt een middel om juist wel een empathische reactie uit te lokken bij mensen. Maar hoe ontwikkel je zo’n virtual reality-ervaring die echt impact teweeg brengt?

De Verenigde Naties zet bijvoorbeeld VR in om films te produceren over het leven in vluchtelingenkampen en in rampgebieden. Ook andere organisaties zoals The National Autistic Society (Verenigd Koninkrijk), die zich o.a. richt op voorlichting over autisme, gebruiken VR om de publieke opinie over autisme positief te beïnvloeden. Maar hoe ontwikkel je een virtual reality-ervaring die empathie weet te genereren? Zijn filmmakers gebonden aan regels om een goed effect te bereiken? Hebben VR en AR zoveel impact op onze hersenen dat we de beelden altijd als realistisch ervaren? Wanneer zijn we als kijker echt onder de indruk van beelden die tot ons komen en wanneer niet?

Deze editie van Sign of Time is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Center for Innovation.

woensdag 23 nov 2016, 19.30
IJ Zaal
Deze 130 mensen waren aanwezig