Global Trends

Verovering van ons DNA

Wat kunnen we leren van Estland? Heeft gepersonaliseerde gezondheidszorg via DNA-analyse de toekomst?
woensdag 5 dec 2018, 20.00
wo 5 dec 2018, 20.00
IJ Zaal

Estland heeft een biobank opgericht waar binnenkort het DNA van bijna 150.000 inwoners ligt opgeslagen. Het sterk gedigitaliseerde land wil op die manier een preventieve en gepersonaliseerde gezondheidszorg opzetten op basis van DNA. Dit wil zeggen dat artsen adviezen kunnen geven gebaseerd op een individueel risicoprofiel, met effectievere therapie en lagere zorgkosten als gevolg. Geniaal of beangstigend? Terwijl Estse burgers in alle vertrouwen hun DNA zo snel mogelijk afstaan aan hun overheid, hebben wij zelfs geen degelijke wetgeving over het gebruik van dna-analyse in gezondheidszorg. Hoe gaan wij deze technologie inpassen in onze samenleving? Wat zijn de gevolgen van gepersonaliseerde gezondheidszorg? Wie heeft de controle over ons DNA?

Wat gaan we doen?

  • We openen de avond met researcher VPRO Tegenlicht Tom Reijner, over het gesprek met de president van Estland, zijn initiële sceptische houding tegenover DNA-analyse en over hoe de voordelen van de technologie hem uiteindelijk overtuigde.
  • Daarna een interview met oprichter Social Genomics Susanne Baars, over de impact die dna-analyse kan maken op de effectiviteit van gezondheidszorg, onderzoek kan verbeteren en mensenlevens kan redden.
  • Vervolgens praten we met genetica-experts Ron van Schaik en Cisca Wijmenga over hoe we de techniek kunnen gebruiken en moeten interpreteren, waar de beperkingen liggen en hoe we het kunnen inpassen in de gezondheidszorg.
  • Afsluitend een gesprek met ethicus Martin Boeckhout over hoe de Nederlandse overheid van Estland kan leren en welke ethische en juridische obstakels we moeten aanpakken wanneer de Nederlandse overheid DNA-informatie wil gaan opslaan in biobanken.

DNA – paspoort

Stel, we maken DNA – analyse bij iedere burger bij geboorte verplicht. Handig, want op deze manier kunnen we gezondheidsrisico’s beter inschatten en een preventieve geneeskunde beter uitbouwen, wat bespaart op de gezondheidszorg en de werkdruk verlaagt. Maar hoe gaan we dan om met de informatie die zo’n test weergeeft?

Zou je dan alle resultaten van de test willen weten, ook de niet-behandelbare ziektes die zich in de toekomst gaan ontwikkelen? En wie mag dan zo’n paspoort inkijken en wanneer? Je arts, verzekeringsagent, de politie, de overheid en/of je werkgever willen allemaal misschien wel deze informatie kunnen inkijken om betere inschattingen te maken. Hoe passen we DNA-analyse technologie toe in onze maatschappij?

woensdag 5 dec 2018, 20.00
IJ Zaal
Deze 67 mensen waren aanwezig