De Stad

Vernieuwing door experimenteren

Over de rol van ruimtelijk experimenten in de toekomst.
dinsdag 8 nov 2016, 19.30
di 8 nov 2016, 19.30
Expo

Hoe kunnen we de lessen van experimentele gebiedsontwikkeling uit de crisis toepassen in de huidige woningbouwopgave van Amsterdam? We gaan in gesprek met onderzoekers en professionals over de rol van experimenten, de veranderende positie van de gemeente en de nieuwe opgaven en ambities in gebiedsontwikkeling.

Uit dit nummer blijkt dat experimenten in de ruimtelijke sector niets nieuws is, al stelt De Klerk in zijn artikel terecht de vraag wat het ruimtelijke experiment precies is. Ook het vakgebied van transitie studies kent een rijke geschiedenis van sociaaltechnische experimenten waaruit wij in de ruimtelijke sector lering kunnen trekken.

Rooilijn-4-16-1

In hun artikel doen Sengers en Raven een poging om dit te doen. In transitie-experimenten evenals de experimenten in dit nummer is de omgang met bestaande sociale structuren en machtsverhoudingen een uitdaging. Omdat experimenten in het sociaal domein zich in de echte wereld afspelen is het geen verrassing dat bestaande instituties en machtsverhoudingen daarin worden gereproduceerd. Het terugvallen in traditionele rolverhoudingen, of vooraf verantwoording eisen terwijl dit niet mogelijk is als je de experimentele werkwijze serieus neemt, zijn hier voorbeelden van. Deze en andere spanningen of conflicten lijken inherent te zijn aan experimenten, waar deelnemers uitgedaagd worden om anders te denken en handelen en waar bij echte verandering er winnaars en verliezers zullen zijn. Willen experimenten hun belofte van maatschappelijke vernieuwing waarmaken, dan lijken het aangaan van en leren omgaan met conflict evenals strategisch handelen in de politieke arena de grote opgaven te zijn.

Hoe kunnen we de lessen van experimentele gebiedsontwikkeling uit de crisis toepassen in de huidige woningbouwopgave van Amsterdam? We gaan in gesprek met onderzoekers en professionals over de rol van experimenten, de veranderende positie van de gemeente en de nieuwe opgaven en ambities in gebiedsontwikkeling.

dinsdag 8 nov 2016, 19.30
Expo
Deze 22 mensen waren aanwezig