Milieudefensie verkiezingsdebat

Verkiezingsdebat duurzaam verkeer

Welke politieke partijen geven meer ruimte aan schoon verkeer?
woensdag 7 mrt 2018, 19.30
wo 7 mrt 2018, 19.30
IJ Zaal

De gemeente moet snel aan de slag om onze lucht gezonder te maken. Dat betekent minder ruimte voor vervuilende auto’s en juist meer ruimte voor duurzaam verkeer zoals fietsen, wandelen en schoon openbaar vervoer. Zo wordt Amsterdam gezonder, duurzamer en leefbaarder. Wie neemt maatregelen om onze luchtkwaliteit te verbeteren?

Let op: Aanmelden verplicht. Reserveer een stoel via: mobiliteit@milieudefensie.nl
Kijk ook op: www.milieudefensie.nl/rechtopgezondelucht
Dit evenement is gratis.

Tijdens de debatten komen drie prikkelende stellingen aan bod over lokale verkeers- en luchtkwaliteitsproblemen. De stellingen worden ingeleid door bewoners, die met hun persoonlijke verhalen de urgentie laten zien.