De Stad

Verkiezingsdebat bouwen en wonen

Wat voor antwoorden hebben politieke partijen op de vraagstukken rondom Bouw en Wonen?
Gratis toegang
Morgen, 20.00
Morgen, 20.00
Grote zaal
Reageer
Volg dit programma via de livestream

Veel Nederlanders hebben te maken met woningschaarste en stijgende woonlasten, maar een belangrijk verkiezingsthema wil Bouwen en Wonen maar niet worden. Daar gaan wij verandering in brengen. Immers: in identiteit kun je niet wonen. Wat voor antwoorden hebben politieke partijen op de toenemende problemen met de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woonruimte in de metropoolregio Amsterdam? Welke maatregelen moet het volgende kabinet treffen of juist afschaffen?

Als belangrijk onderdeel van de avond leggen vier opinieleiders uit de bouw- en woonsector hun problemen en wensen op tafel. Waar lopen zij in de praktijk tegen aan. Wat kan en wil de politiek daar in de volgende regeerperiode aan doen?

Gratis toegang
Morgen, 20.00
Grote zaal
Reserveer
Deze 204 mensen zijn aanwezig