De Stad

Verkiezingsdebat bouwen en wonen

Wat voor antwoorden hebben politieke partijen op de vraagstukken rondom Bouw en Wonen?
maandag 27 feb 2017, 20.00
ma 27 feb 2017, 20.00
Grote zaal

Veel Nederlanders hebben te maken met woningschaarste en stijgende woonlasten, maar een belangrijk verkiezingsthema wil Bouwen en Wonen maar niet worden. Daar gaan wij verandering in brengen. Immers: in identiteit kun je niet wonen. Wat voor antwoorden hebben politieke partijen op de toenemende problemen met de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woonruimte in de metropoolregio Amsterdam? Welke maatregelen moet het volgende kabinet treffen of juist afschaffen?

Als belangrijk onderdeel van de avond leggen vier opinieleiders uit de bouw- en woonsector hun problemen en wensen op tafel. Waar lopen zij in de praktijk tegen aan. Wat kan en wil de politiek daar in de volgende regeerperiode aan doen?

maandag 27 feb 2017, 20.00
Grote zaal
Deze 194 mensen waren aanwezig