Creatieve Industrie
Global Trends

Verborgen oplossingen

Hoe kunnen we creatief dwarsdenken in de jeugdhulp?
maandag 9 okt 2017, 00.00
ma 9 okt 2017, 00.00
Workspace

Opvoedproblematiek hangt vaak samen met problemen in andere leefdomeinen. Regelmatig lukt opvoeden niet doordat er sprake is van een krappe woonsituatie of forse stress vanwege financiële problemen. Deze zaken worden soms over het hoofd gezien of het tijdig oplossen wordt bemoeilijkt door procedures en regelgeving. Samen met social designers, woningcoöperaties, hulpverleners, projectontwikkelaars en data-analisten gaan we daarom op zoek naar verborgen oplossingen in de jeugdhulp. Praat, werk en ontwerp jij dus mee?

Team Verborgen Oplossingen

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft jeugdhulporganisatie Spirit het team Verborgen Oplossingen opgericht. Dit team kijkt opnieuw naar gezinnen op de wachtlijst door uit te gaan van de Big 5: steun, wonen, werken, inkomen en fysieke en mentale gezondheid. Op deze manier wordt gezocht naar oplossingen vanuit het perspectief: doen wat nodig is, waar dat nodig is. Ook tijdens de avond bekijken we vanuit dit perspectief twee casussen. Hoe kan jij vanuit jouw kennis en ervaringen een nieuw licht schijnen op de problematiek en bijdragen aan een (innovatieve) oplossing?

  • Casus 1: door een krappe woonsituatie van een pleeggezin zitten de gezinsleden behoorlijk op elkaars lip en lopen spanningen flink op. Om te voorkomen dat het niet langer gaat en de pleegkinderen moeten vertrekken, met fors hogere maatschappelijke kosten tot gevolg, moet daarom gezocht worden naar een slimme oplossing.
  • Casus 2: wanneer een gezin schulden heeft kan dit zorgen voor veel stress en komen relaties onder druk. Ouders zien logische oplossingen over het hoofd en het opvoeden lukt niet meer. Welke oplossingen kunnen we bedenken om dit gezin te helpen?

Team verborgen oplossingen werkt samen met Garage2020 dat als doel heeft om door middel van innovatieve oplossingen jeugdhulpverlening overbodig te maken.

 

maandag 9 okt 2017, 00.00
Workspace
Deze 40 mensen waren aanwezig