De Stad

Van wie is de circulaire stad?

Iedereen kan bijdragen aan een groeiende stad waarin alles een waardevolle grondstof is. Maar wie pakt welke rol?
maandag 27 jan, 20.00
ma 27 jan, 20.00
IJ Zaal

De metropoolregio Amsterdam krijgt er 230.000 woningen bij tot 2040. Is dat te combineren met de ambitie om in 2050 een circulaire stad met zo min mogelijk afval te zijn? In dit programma kijken we naar ieders rol; van de bewoners tot de gemeente, ontwikkelaars, wetenschappers en bouw- en grondstoffenbedrijven. Hoe kunnen we de kosten en baten eerlijk verdelen en bewoners betrekken? En wat heeft iedereen daarvoor van elkaar nodig?

maandag 27 jan, 20.00
IJ Zaal
Deze 98 mensen waren aanwezig