De Stad

Van wie is de Amsterdamse grond?

De Amsterdamse bevolking groeit en de woningmarkt trekt aan. Er is behoefte aan meer (zelfbouw)kavels. Hoe gaat de stad om met haar (tender)beleid?
donderdag 23 apr 2015, 20.00
do 23 apr 2015, 20.00
Grote zaal

Amsterdam groeit en de vooruitzichten voor de economie zijn positief. Voor het komend jaar wordt een economische groei verwacht van drie procent. Naast economische groei, vindt ook demografische groei plaats. De Amsterdamse bevolking zal de komende jaren naar verwachting jaarlijks met zo’n 10.000 bewoners groeien. Beide trends betekenen dat er flink gebouwd moet en gaat worden. Amsterdam wil de bouwproductie opvoeren tot 5000 woningen per jaar. Dit is ongeveer evenveel als in de periode 2004 tot 2006.

Tijdens de crisis zakte de productie in tot zo’n 2000 woningen per jaar. Veel projectontwikkelaars en corporaties moesten hoge grondprijzen betalen waardoor de bouw noodgedwongen stil werd gelegd. De woningen dreigden zo duur te worden dat niemand ze nog zou kunnen kopen. Gedurende de crisis werd geëxperimenteerd met CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) en individuele zelfbouw kavels. Deze manier van kaveluitgifte is erg succesvol gebleken. De zelfbouwkavels zijn erg gewild, vooral de kavels binnen de ring liggen. Op één kavel zijn daar soms wel 25 inschrijvingen.

In 2014 lag de woningbouwproductie op 5200. De crisis lijkt voorbij. De stad is in trek en ook internationale beleggers zien Amsterdam steeds vaker als alternatief voor Londen, Parijs of de Duitse steden. Het risicoprofiel van Amsterdam is vergelijkbaar, maar het rendement hoger. Ook de projectontwikkelaars kunnen weer verder bouwen nu de markt weer aantrekt. Maat wat betekend dit voor de stad? Welke gronden kunnen worden uitgegeven? Is er nog ruimte voor zelfbouw en CPO in Amsterdam? En als er ruimte is, hoeveel dan en op welke plekken? Hoe zou het tenderbeleid hier op kunnen aansluiten? En hoe kijkt de gemeente naar zelfbouw?

Tijdens deze avond in de reeks van Coöperatieve Gebiedsontwikkeling zullen de huidige plannen op het gebied van CPO en zelfbouw worden bekeken. Maar daarnaast zullen ook de mogelijkheden in de nabije toekomst worden bekeken.

De avond zal beginnen met een overzicht van de huidige situatie. Vervolgens zullen een aantal successen worden besproken om te laten zien waar de kansen en mogelijkheden liggen, maar ook om aan te tonen dat het meer is dan toekomst muziek. Vervolgens zullen de knelpunten worden bekeken. Wat zijn de barrières en obstakels die een grootschalig vervolg in de weg staan? De avond wordt afgesloten met een open dialoog over hoe de toekomst van CPO en individuele zelfbouw eruit zou moeten zien.

Marc Koehler – Blok 0 – Houthavens
De Houthaven zal de komende tijd een flinke transformatie ondergaan. Er zal een hele nieuwe woningwijk verrijzen, die te vergelijken is met het Oostelijk Havengebied. Het uitzicht over het IJ en de ligging dichtbij het centrum maken de Houthavens een zeer gewilde plek. Blok 0 is het eerste blok dat ontwikkelt wordt. In totaal worden hier door zes bouwgroepen zo’n 250 woningen gebouwd verdeeld over negen kavels. Marc Koehler, architect van o.a. de Superlofts zal komen vertellen over zijn ervaringen. Wat heeft hij geleerd? Welke uitdagingen liggen er nog in het verschiet? En hoeveel ruimte ziet hij nog voor dit soort zelfbouwprojecten en kleine initiatieven?

De Hoofden Superloft

De Hoofden Superloft

Hella Hendriks – DeFlat
De Kleiburgflat is de laatste originele honingraatflat van de Blijmer en staat tegenwoordig voor al bekend als ‘De Flat’. De flat is opgedeeld in verschillende casco’s die je kunt kopen. Vervolgens mag je deze geheel naar eigen idee en inzicht indelen en verbouwen. De Flat bestaat dus uit allemaal verschillende klushuizen. Hella Hendriks weet als initiatiefneemster alles van deze vorm van klushuizen,die we nog niet zo heel veel in Amsterdam zien maar waar in Rotterdam al behoorlijk wat ervaring mee is opgedaan. Ziet zij kansen voor meer klushuizen in Amsterdam?

Dirk Jan Wieringhen Borski – Beleef Buiksloterham
In Buiksloterham maakt industrie steeds meer plek voor nieuwe creatieve bedrijvigheid. Begin maart werd zelfs officieel het manifest Circulair Buiksloterham ondertekend, waarmee Buiksloterham officieel een Living Lab voor circulaire gebiedsontwikkeling is geworden. Een aantal kleine initiatieven en CPO’s hebben zich verenigd in Beleef Buiksloterham. Dirk Jan Wieringhen Borski komt zijn ervaringen delen. Wat heeft hij geleerd? Welke uitdagingen komen er op Buiksloterham af? En hoeveel ruimte ziet hij nog voor kleine initiatievenen zelfbouw?

https://vimeo.com/121403590

Pierre van Rossum – Directeur Ruimte en Economie, Gemeente Amsterdam
Als directeur Ruimte en Economie is Pierre van Rossum eindverantwoordelijk voor het gehele gronduitgifte beleid van de gemeente Amsterdam. Maar ook alle gebieds- en vastgoedontwikkelingen vallen onder zijn verantwoordelijkheid. Pierre van Rossum kan op deze avond dan ook als geen ander de visie en ambities van de gemeente geven op het Amsterdamse grondbeleid. Waar liggen de uitdagingen? Hoe moet er worden omgegaan met de enorme groei die Amsterdam te wachten staat? En welke rol ziet de gemeente hier voor zelfbouw, CPO en andere kleine initiatieven?