Global Trends

Van voedselland naar voorbeeldland

Wat betekent de transitie naar kringlooplandbouw voor onze internationale voedsellandpositie?
maandag 15 apr, 20.00
ma 15 apr, 20.00
Grote zaal

Als het gaat om voedsel, en de manier waarop we ons voedsel produceren, kijkt de hele wereld naar Nederland. Niet alleen zijn we het tweede exportland ter wereld, maar we zijn ook nummer 1 als het gaat om technologische innovatie om nog efficiënter ons voedsel te verbouwen. Maar de transitie naar kringlooplandbouw, betekent een fundamentele omslag van de Nederlandse landbouw. Wat betekent dit voor de Nederlandse agrarische sector? Wat moet er gebeuren en wat betekent dit voor onze exportpositie? Valt dit wel te rijmen met kringlooplandbouw? In deze afsluitende editie van De Nieuwe Groene Revolutie, kijken we naar wat kringlooplandbouw betekent voor zowel Nederland, als voor onze internationale positie als voedselland.

De manier waarop we ons voedsel produceren, is toe aan radicale vernieuwing. Naast verduurzaming in de landbouw en versterking van de positie van de boer in de keten, moeten we meer kijken naar synergie tussen landbouw en biodiversiteit, aanpassing aan klimaatverandering, tegengaan van voedselverspilling, reductie van CO2 en andere broeikasgassen en dierenwelzijn. Dit staat dan ook in de visie van minister Schouten waarin kringlooplandbouw opgevoerd wordt om deze transitie aan te gaan. Wat betekent de transitie naar kringlooplandbouw voor onze internationale voedsellandpositie?

In de drieluik De Nieuwe Groene Revolutie proberen we uit te zoeken en in kaart te brengen wat deze transitie betekent voor ons voedsel, wie we daar voor nodig hebben en hoe we dit dan echt moeten gaan doen. Kijk de eerste twee edities hieronder terug.

#1. Kringlooplandbouw, hoe dan?

#2. Boer zoekt verdienmodel

 

maandag 15 apr, 20.00
Grote zaal
Deze 160 mensen waren aanwezig