Global Trends
Na het neoliberalisme 1

Van participatie naar Green New Deal?

Moet de overheid opnieuw een leidende rol innemen in het aanpakken van klimaatverandering en ongelijkheid? met o.a. voormalig minister Jet Bussemaker
vrijdag 24 mei 2019, 20.00
vr 24 mei 2019, 20.00
Grote zaal

Het neoliberalisme is impliciet al dertig jaar lang dé dominante manier van politiek voeren. Economische groei voor alles, bezuinigingen op de publieke sector en marktwerking als rechtvaardigheidsprincipe heeft als gevolg een compleet uitgeholde publieke sector en een uitgeputte planeet. Het opinieklimaat is klaar om het tij te keren, met verscheidene denkers, economen en politici die ijveren dat de overheid opnieuw een leidende rol moet innemen in het aanpakken van ongelijkheid en klimaatverandering. Kondigen politieke denkrichtingen als ‘de sociale investeringsstaat’ en de ‘Green New Deal’ een nieuw paradigma aan? Kan de overheid als proactieve investeerder het tij keren?

Programma

  • We openen de avond met een panelgesprek tussen journalist Marcel ten Hooven en hoogleraar Peter van Lieshout over wat het neoliberalisme precies is, het ontstaan en wat de effecten internationaal en nationaal zijn geweest van deze politieke theorie. Wat heeft dertig jaar neoliberalisme betekent voor Nederland?
  • Vervolgens een gesprek met econoom Rens van Tilburg, campagneleider Greenpeace Faiza Oulahsen en Tweede Kamerlid D66 Matthijs Sienot over wat de Green New Deal voor Nederland kan betekenen. De Green New Deal is een plan geïnitieerd door Alexandria Ocasio – Cortez, waarbij ze voorstelt hoe de overheid door slim te investeren en publieke projecten op te zetten de rechtvaardige transitie naar een duurzame samenleving in gang kan zetten. Dient de overheid ook hier in Nederland opnieuw politiek leiderschap te tonen om de grote vraagstukken van deze tijd aan te pakken?
  • Afsluitend een interview met voormalig minister en hoogleraar Jet Bussemaker en onderzoeker Annemarieke Nierop over de ‘sociale investeringsstaat’, een politieke denkrichting die de overheid plaatst in de rol van proactieve investeerder, om gericht en proportioneel sociale problematiek aan te pakken. Als de zelfredzaamheid van burgers overschat is, vraagt dat dan ook hier een overheid met politiek leiderschap?

Achtergrond
David Wallace Wells, auteur van het boek ‘The Uninhabitable Earth’, Alexandria Ocasio-Cortez met de ‘Green New Deal’ en econome Mariana Mazzucato met ‘De ondernemende staat’, wijzen op het cruciale belang dat de overheid moet spelen om klimaatverandering en ongelijkheid tegen te gaan. Ze stellen dat de huidige strategie die de verantwoordelijkheid legt bij de vrije markt vastloopt en dat zonder politieke visie en actie de nodige systeemhervormingen nooit gaan gebeuren. Wat nodig is, is diepgaand politiek leiderschap.

Ook in Nederland roept voormalig minister Jet Bussemaker op om de overheid in een leidende rol te plaatsen, aan de hand van een model dat de ‘sociale investeringsstaat’ heet. Ze stelt dat men destijds te optimistisch was over de participatiesamenleving, en dat de mate van zelfredzaamheid van burgers overschat is. Ze plaatst de overheid nu in een rol van proactieve investeerder die gerichte en proportionele keuzes maakt, om zo ongelijkheid aan te pakken. Zijn we op weg naar een nieuwe visie op de rol van de overheid?

Kunnen deze alternatieve beleidsvisies breken met het dominante neoliberale model? Laten we het poldermodel en de participatiesamenleving los? Hoe ziet een samenleving eruit wanneer de neoliberale strategie niet meer wordt onderschreven?

In dit programma buigen we ons met journalisten, onderzoekers, en beleidsmakers over de vraag hoe het nieuwe politieke model dat de Green New Deal en de sociale investeringsstaat naar voren schuift eruit ziet, wat de effecten hiervan kunnen zijn en hoe dit kan breken met de neoliberale manier van besturen.

vrijdag 24 mei 2019, 20.00
Grote zaal
Deze 106 mensen waren aanwezig